Gå direkt till innehåll
Dataföreningen Kompetens erbjuder internationella certifieringar av IT-arkitekter

Pressmeddelande -

Dataföreningen Kompetens erbjuder internationella certifieringar av IT-arkitekter

1999 introducerade Dataföreningen Kompetens en svensk certifiering av IT-arkitekter, förkortad DCIA (Dataföreningen Certifierad IT-arkitekt). För att klara den kompetensprofil som definierar certifieringen, kopplades den till en terminslång utbildning.

Initiativet blev mycket uppskattat i branschen och hittills har cirka 1.500 IT-arkitekter utbildats och certifierats. Två eller tre kursomgångar arrangeras varje år, som ofta är fulltecknade månader före kursstart.

Nytt behov
– På senare år har behovet av en internationellt gångbar certifiering ökat, säger Marie Ställvik Sandberg som är vd för Dataföreningen Kompetens.

Svenska företag blir allt mer internationellt engagerade, framför allt inom IT-projekt. När internationella utvecklingsteam blir vardag ökar kraven på samsyn, gemensam terminologi och enhetliga standarder för kompetensbevis.

– Därför är vi mycket glada över att inleda ett samarbete med Iasa, en internationell organisation för IT-arkitekter med ett etablerat certifieringsprogram. Det blir ett bra komplement till vårt befintliga program.

Sedan fem år tillbaka samarbetar Dataföreningen Kompetens med svenska grenen av Iasa kring den årliga konferensen för IT-arkitekter, ITARC.

– Under de senaste åren har vi sett hur Iasa:s certifieringar blivit en internationellt accepterad definition av IT-arkitekten som roll och profession, säger Christer Berg som är ansvarig för utbildningsprogrammet för IT-arkitekter hos Dataföreningen Kompetens. Flera stora svenska koncerner har antagit certifieringarna som standard.

Utökat samarbete
– Nu utökar vi samarbetet med Iasa i Sverige där certifierade CITA-P kliver in som lärare, forsätter Christer Berg. Vi stödjer också Iasa med bland annat lokaler för möten.

– Vår uppgift som global organisation för IT-arkitekter är att stärka lokala organisationers förmåga att kompetensutveckla och förbereda yrkesrollen för en global arbetsmarknad, säger Paul Preiss som är CEO för Iasa. Dataföreningen Kompetens är en etablerad aktör som är starkt engagerad i den svenska IT-professionens behov. Vi är därför mycket glada över det fördjupade samarbetet.

– Iasa i Sverige har länge missionerat för IT-arkitekten som roll och vi har skapat ett aktivt nätverk med tusentalet medlemmar, säger Daniel Akenine som är ordförande för Iasa Sweden. I samarbete med Dataföreningen kan vi lyfta vår verksamhet till en ny nivå.

Lanseringar under hösten och våren
Nu under hösten 2012 lanseras två av Iasa:s kurser på fem dagar vardera: Iasa – Grundkurs för IT-arkitekter (Architect Core Training) och Iasa – Affärsteknik för IT-arkitekter (Associate Course: Business Technology Strategy).

Under våren 2013 integreras Iasa Foundation i Certifierad IT-arkitekt Master. Kompetensnivån förmedlas sedan tidigare i masterutbildningen, men inte med Iasa:s struktur och terminologi. I anslutning till utbildningen kan de som önskar också ta Iasa:s certifiering IFC, utöver DCIA.

Under 2013 utökas utbudet med hela Iasa:s utbildningsprogram inom specialiseringarna samt certifieringen IAC.

– Sammantaget kan vi nu erbjuda ett heltäckande certifierings- och utbildningsprogram för svenska IT-arkitekter, avslutar Christer Berg.

Om Dataföreningen och Dataföreningen Kompetens
Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för IT och yrkesverksamma inom IT med cirka 20.000 medlemmar. Verksamheten är uppdelad på sex geografiska kretsar och medlemmarna är engagerade i hundratalet nätverk inom olika intresseområden. Dataföreningen driver också IT-frågor som viktiga samhällsutvecklingen, i kontakt med politiker och näringsliv.

Dataföreningen Kompetens är Dataföreningens dotterbolag för utbildning. Bolaget erbjuder ett omfattande utbud av vidareutbildningar inom områden som affärutveckling, ledning, verksamhetsutveckling och IT. Varje år genomförs cirka 150 utbildningsaktiviteter med över 3 500 deltagare.

Kontaktperson
Christer Berg, Dataföreningen Kompetens
christer.berg@dfkompetens.se, +46 70 738 00 48
dfkompetens.se

Om Iasa
Iasa är en internationell och oberoende intresseorganisation för IT-arkitekter och IT-arkitektur. I nätverket ingår cirka 90.000 individer i över 50 länder, varav 33 länder har egna lokala avdelningar (chapters). Ett av målen med Iasa är att skapa en enhetlig internationell standard för kompetens inom området.

Kontaktperson
Elizabeth Borgerding, Marketing Coordinator, Iasa Global
eborgerding@iasaoffice.org +1 512 637 4272 ext. 2
Iasaglobal.com

Ämnen

Taggar


Dataföreningen Kompetens är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerande vidareutbildningar.Bolaget startades 2000 av Dataföreningen i Sverige och är föreningens utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT-relaterade yrken. Årligen arrangeras över 150 utbildningsaktiviteter – både öppna schemalagda och företagsinterna. Läs mer på www.dfkompetens.se.

Presskontakt

Frida Åsbrink

Frida Åsbrink

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad & PR +46851063888

DF Kompetens – Utbildar för smartare företag

DF Kompetens erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar för IT-verksamma, verksamhetsledare och affärsutvecklare. Vi möter målgruppernas behov av kompetensutveckling genom att sammanföra dem med marknadens främsta experter.

Kärnan i utbudet är ett antal certifierande utbildningar som vardera löper över en termin. Exempel på roller som certifieras är CIO, IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, informationssäkerhetsansvarig, förvaltningsledare och Lead Developer.

Exempel på utbildningsområden är affärsutveckling, IT-governace, programledning, projektledning, agila modeller och metoder, processorientering, informationsmodellering, informationssäkerhet, kravanalys, upphandling, test och förvaltning.

DF Kompetens
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm