Gå direkt till innehåll
Dataföreningen kompetens får ny verksamhetsledare

Pressmeddelande -

Dataföreningen kompetens får ny verksamhetsledare

Den 1 maj tillträder Leif Häggmark rollen som verksamhetsledare för Dataföreningen kompetens. Leif är fortsatt styrelseordförande parallellt med uppdraget som verksamhetsledare.

Helena Carlsson har varit vd för Dataföreningen kompetens sedan 2017 och är nu redo att möta nya utmaningar. Nuvarande styrelseordförande Leif Häggmark kommer att tillträda rollen som verksamhetsledare från och med 1 maj.

Leif Häggmark
Leif Häggmark

Leif är civilingenjör i grunden och kan till sin meritlista lägga ett långt engagemang inom Dataföreningen. Han var dessutom deltagande i att starta upp Dataföreningen kompetens. Leif började sitt engagemang som medlem i Dataföreningen redan 1995 och 1996 blev han ordförande i Skellefteåavdelningen. 2019 tillträdde han som ordförande för Dataföreningen och strax därefter även för Dataföreningen kompetens.

– Jag är glad och tycker att det ska bli väldigt spännande! Min styrka som verksamhetsledare är att jag ser möjligheter och är bra på att hitta synergier, säger Leif.

Står på stabil grund

Leif ser ljust på framtiden trots de utmaningar som pandemin har fört med sig.

– Helena har betytt oerhört mycket för Dataföreningen kompetens. Hon har bidragit med sitt goda humör och enträgna arbete mot företagets mål i medgång som i motgång. När hon tog över som VD hade företaget stora ekonomiska problem. Hon fick börja med att upprätta en kontrollbalansräkning. Sedan har hon styrt upp verksamheten och förbättrat lönsamheten. 2019 var ett oerhört bra år, och vi såg fram emot en fortsatt ökad lönsamhet, säger Leif.

Den hybrida utbildningsformen kommer att finnas kvar

Pandemin slog till i mars 2020 och förändrade förutsättningarna för det fysiska mötet under utbildningarna. Redan i januari 2020 stod Dataföreningen kompetens lokaler redo för att testa det hybrida formatet, där deltagandeformen är delvis fysisk och delvis digital.

– Vissa av våra program lämpar sig mer för det fysiska mötet, men framöver kommer våra kunder förvänta sig att det finns möjlighet att delta digitalt och det ska vi erbjuda, menar Leif.

Efter pandemin väntar produktutveckling

När det fysiska mötet åter är möjligt står produktutveckling högt upp på prioriteringslistan, tätt följt av översyn och uppdatering av verktyg.

– 2019 var ett fantastiskt år, där vill vi ta vid när pandemin har lagt sig, säger Leif.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


DF Kompetens erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar för IT-verksamma, verksamhetsledare och affärsutvecklare. Vi möter målgruppernas behov av kompetensutveckling genom att sammanföra dem med marknadens främsta experter.

Kärnan i utbudet är ett antal certifierande utbildningar som vardera löper över en termin. Exempel på roller som certifieras är CIO, IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, informationssäkerhetsansvarig, förvaltningsledare och Lead Developer.

Exempel på utbildningsområden är affärsutveckling, IT-governance, programledning, projektledning, agila modeller och metoder, processorientering, informationsmodellering, informationssäkerhet, kravanalys, upphandling, test och förvaltning

Varje år genomför DF Kompetens cirka 150 utbildningsaktiviteter med över 3.500 deltagare. Bolaget omsätter cirka 50 miljoner kronor per år och räknas som en av de största inom marknadssegmentet. Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens AB) är ett dotterbolag till Dataföreningen, en oberoende intresseorganisation för IT-verksamma. 

Presskontakt

Rebecca Thorén

Rebecca Thorén

Presskontakt Marknadskoordinator Marknad & PR 08-510 638 88

DF Kompetens – Utbildar för smartare företag

DF Kompetens erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar för IT-verksamma, verksamhetsledare och affärsutvecklare. Vi möter målgruppernas behov av kompetensutveckling genom att sammanföra dem med marknadens främsta experter.

Kärnan i utbudet är ett antal certifierande utbildningar som vardera löper över en termin. Exempel på roller som certifieras är CIO, IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, informationssäkerhetsansvarig, förvaltningsledare och Lead Developer.

Exempel på utbildningsområden är affärsutveckling, IT-governace, programledning, projektledning, agila modeller och metoder, processorientering, informationsmodellering, informationssäkerhet, kravanalys, upphandling, test och förvaltning.

DF Kompetens
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm