Gå direkt till innehåll
Introduction to modern architecture och Advanced cloud architecture är två nya kurser som ska svara på framtidens utmaningar inom it-arkitektur.
Introduction to modern architecture och Advanced cloud architecture är två nya kurser som ska svara på framtidens utmaningar inom it-arkitektur.

Pressmeddelande -

Dataföreningen kompetens lanserar nya utbildningar inom it-arkitektur

Barry O'Reillys forskningsarbete inom komplexitet har skapat ”Antifragile Systems Design” och ”Residuality Theory” som är känt såväl nationellt som internationellt. I höst är det premiär för två nya kurser som passar bland annat seniora utvecklare och arkitekter som hungrar efter nya moderna perspektiv. Barry leder båda kurserna som är tre respektive fyra dagar långa.

– Du måste vara öppen för att allt du tidigare har sett kommer att ifrågasättas, säger Barry.

O'Reilly är grundare av Black Tulip Technology vars mål är att omdefiniera mjukvaruarkitekturen genom att korsbefrukta systemvetenskap med komplexitetsteori. Vi har sett Barry som kursledare för våra utbildningar inom Antifragile systems design som ifrågasätter det traditionella sättet att tänka och utföra arkitekturarbetet. Inom Antifragile systems design betonas oförutsägbarhet och komplexa problem som arkitekten kan stöta på. Här räcker inte de "klassiska" arkitektoniska ramverken till när det kommer till problemlösning.

Det är samma teoretiska ramverk som ligger till grund för de nya kurserna Introduction to modern architecture och Advanced cloud architecture varför Barry menar att du som går någon av kurserna behöver vara beredd på att bekanta dig med ett helt nytt sätt att angripa arkitekturarbetet. De ger dig, bland annat, bättre förståelse för hur arkitekturen kan säkerställa leverans trots ökande osäkerhet och komplexitet.

NYA KURSER

[ 3 dagar ]
Introduction to modern architecture
ger dig en chans att bekanta dig med en ny vetenskaplig grund inom arkitekturen.

[ 4 dagar ]
Advanced cloud architecture
utgår från den vetenskapliga grunden och du lär dig molnet och arkitektur på samma gång.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


DF Kompetens erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar för IT-verksamma, verksamhetsledare och affärsutvecklare. Vi möter målgruppernas behov av kompetensutveckling genom att sammanföra dem med marknadens främsta experter.

Kärnan i utbudet är ett antal certifierande utbildningar som vardera löper över en termin. Exempel på roller som certifieras är CIO, IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, informationssäkerhetsansvarig, förvaltningsledare och Lead Developer.

Exempel på utbildningsområden är affärsutveckling, IT-governance, programledning, projektledning, agila modeller och metoder, processorientering, informationsmodellering, informationssäkerhet, kravanalys, upphandling, test och förvaltning

Varje år genomför DF Kompetens cirka 150 utbildningsaktiviteter med över 3.500 deltagare. Bolaget omsätter cirka 50 miljoner kronor per år och räknas som en av de största inom marknadssegmentet. Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens AB) är ett dotterbolag till Dataföreningen, en oberoende intresseorganisation för IT-verksamma. 

Presskontakt

Rebecca Thorén

Rebecca Thorén

Presskontakt Marknadskoordinator Marknad & PR 08-510 638 88

DF Kompetens – Utbildar för smartare företag

DF Kompetens erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar för IT-verksamma, verksamhetsledare och affärsutvecklare. Vi möter målgruppernas behov av kompetensutveckling genom att sammanföra dem med marknadens främsta experter.

Kärnan i utbudet är ett antal certifierande utbildningar som vardera löper över en termin. Exempel på roller som certifieras är CIO, IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, informationssäkerhetsansvarig, förvaltningsledare och Lead Developer.

Exempel på utbildningsområden är affärsutveckling, IT-governace, programledning, projektledning, agila modeller och metoder, processorientering, informationsmodellering, informationssäkerhet, kravanalys, upphandling, test och förvaltning.

DF Kompetens
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm