Pressmeddelande -

IT folk – nya utmaningar och utveckling viktigare än högre lön

 

Dfind har genomfört en marknadsundersökning bland yrkesverksamma inom IT. Respondenterna är slumpvis utvalda utifrån Dfinds egen databas, Monster och LinkedIn. Totalt har 604 personer inom IT telefonintervjuats, varav många är verksamma inom systemutveckling, teknisk support och nätverk/systemadministration.

 

Undersökningen visar på att högre lön inte är den viktigaste aspekten för dem som funderar på att byta jobb. Istället är nya arbetsuppgifter och utmaningar samt bättre karriär- och utvecklingsmöjligheter främst vad som lockar.

 - För arbetsgivare blir det därför extra viktigt att aktivt jobba med sitt arbetsgivarvarumärke och sitt erbjudande när det gäller att attrahera rätt IT medarbetare. Många företag är duktiga på att formulera sina uspar och vad som differentierar dem ut mot kundmarknaden, men är otydliga i sin kommunikation gentemot framtida medarbetare. Man bör aktivt paketera vilka utvecklingsmöjligheter som erbjuds i bolaget, säger Sibel Wolff, marknads- och kommunikationschef på Dfind.

Nästan 70% vill jobba på större bolag, internationella bolag eller ett svenskt stabilt storbolag. En anledning till det kan vara att det finns tydligare karriärvägar på större bolag. De företag som står högst i kurs är Google, Ericsson och Microsoft. Utvecklare vill i större grad jobba på Google.

 - Rekryteringsbranschen, även inom IT, har under förra året varit tuff. Dfinds starka första kvartal inom rekryteringsverksamheten visar på nivåer som kan jämföras med det goda året 2007. Företagen är nu redo att anställa i större utsträckning och kandidaterna är mer villiga att röra på sig. Detta bekräftas i undersökningen som visar att 57% av de förvärvsarbetande funderar på att byta jobb. Av dessa söker 70% aktivt efter nytt jobb, vilket vi också märker då vi upplever att antalet ansökningar per jobbannons har ökat, fortsätter Sibel Wolff.  

Dfind kan konstatera att de mest efterfrågade kompetenserna vad gäller rekryteringar idag är utvecklare inom Java, .Net och Erlang samt seniora tekniska förvaltare.

För mer information om undersökningen:
Sibel Wolff, marknads- och kommunikationschef, Dfind
E-post: sibel.wolff@dfind.se
Telefon: +46 733 57 36 35

 

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • marknadsundersökning
  • it kandidater
  • it arbetsmarknaden
  • rekrytering
  • it kompetenser
  • arbetsmarknaden

Regioner

  • Skåne

Om Dfind
Dfind är ett rekryterings- och konsultföretag som hjälper företag att hitta de allra vassaste IT kompetenserna. Vi ser till att rätt människor hamnar där de passar bäst, och fokuserar också på framtidens möjligheter för våra kunder och kandidater.
Dfind har funnits sedan 2005 och har idag närmare 600 medarbetare på nio orter i Norden. Dfind ingår i Profficekoncernen.
www.dfind.se