Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

DHL Express fokuserar på kärnverksamheten internationella tjänster fullt ut i USA

  • Inrikesverksamheten i USA avbryts från och med den 30 januari nästa år
  • Omstrukturering av verksamheten minskar rörelsekostnaderna med 80 procent och bidrar därmed till att nå uppsatta finansiella mål
  • USA fortsätter att vara en integrerad del av DHLs globala nätverk som har en stark internationell närvaro och erbjuder konkurrenskraftiga fördelar
  • 71 procent av alla internationella sändningar till och från större storstäder runt om i USA kommer att få fördelar i form av än bättre servicenivåer
  • Förändringen har ingen påverkan på service eller verksamhet i andra länder och regioner runt om i världen

Bonn, november 10, 2008 - DHL, världens ledande internationella logistik och express bolag, meddelade idag att bolaget förändrar och strukturerar om sin förlustbringande Express verksamhet i USA. DHLs Express verksamhet i USA kommer enbart att fokusera på internationell service och därmed avslutar bolaget sin inrikesverksamhet med inriktning på flyg- och landbaserade produktlösningar från och med den 30 januari 2009, men fortsätter att erbjuda en starkt global närvaro med stora möjligheter i USA. DHL Express fortsätter att offerera ett brett utbud av tjänster överallt i världen och den här förändringen medför ingen förändring i den löpande verksamheten i några andra länder eller regioner.

"När det gäller DHL Express i Europa så är vi det marknadsledande bolaget och vi ska fortsätta att upprätthålla vår marknadsledande position i Sverige", säger Scott Price, VD för DHL Express Europe.

"Efter vårt tillkännagivande den 28 maj, tidigare i år, har vi på DHL arbetar ihärdigt med att genomföra våra omstruktureringsplaner i USA. Hela processen har förflutit bra och vi har legat före i arbetet med att uppnå uppsatta delmål. Men med hänsyn till den stora osäkerheten och de risker som råder i den nuvarande globala ekonomin, anser vi att det vid den här kritiska punkten är klokt att vidta ytterligare åtgärder för att hantera det som vi tror blir ett tufft och mycket utmanande 2009", säger John Mullen, global VD för DHL Express.

"Det här är det rätta steget att ta för vår amerikanska Expressverksamhet med hänsyn till nuvarande ekonomiska klimat men också ur ett mer långsiktigt perspektiv. När vi undersökte alternativ för att effektivisera verksamheten på den amerikanska marknaden, bestämde vi oss för att fokusera på det som vi gör bäst som företag, och det är internationella transporter, fortsätter John Mullen.

 

Inom DHL fortsätter vi att med full kraft erbjuda unik och branschledande internationell service och där USA fortsätter att vara en del av vårt globala nätverk. En fortsatt närvaro i USA är viktigt för hela vårt globala Express-nätverk då nästan hälften av nätverkets 200 största kunder finns i USA. Transportflödena i den regionen motsvarar nära hälften av de globala volymerna, och hälften av våra globala försändelser har en beröringspunkt i USA.

"Vi finns på den amerikanska marknaden och avser att stanna där", tillägger John Mullen.

DHLs amerikanska express-service kommer att vara ytterst konkurrenskraftig, - faktiskt, 71 procent av alla våra internationella försändelser som skickas till och från stora huvudstäder drar fördel av den här förändringen i form av förkortade ledtider jämfört med idag, och för ytterligare 25 procent av alla försändelser kommer det inte att uppstå någon förändring på grund av det som sker framöver. Internationella försändelser som anländer till USA blir även i framtiden levererade till 100 procent av alla de postnummer som vi idag levererar till, och när det gäller utgående leveranser från USA fortsätter vi att hämta de på plats, varför det i realiteten inte blir någon förändring i jämförelse med nuvarande servicenivåer.

Efter att ha varit det logistikbolag som erbjudit globala internationella express-tjänster under längst tid, och det idag ledande internationella expressbolaget, strävar DHL löpande efter att stärka sitt globala flygnätverk, och det genom engagerade partner, joint ventures, men också genom den egenägda flygflottan. Nätverket ska kontinuerligt kunna växa för att klara av att hantera förändringar i godsvolymer och tillgodose tidskritisk logistikhantering.

Med våra nuvarande partnerskap, AeroLogics joint venture med Lufthansa Cargo som servar Europa och Asien, och med Polar Air Cargo som omhändertar flygservice över Stilla havet, kombinerat med vår egenägda DHL-flygflotta som består av sex moderna Boeing B767-300F, med vilka vi tar hand om flygtransporter över Atlanten, är det tydligt att vi har för avsikt att upprätthålla positionen som det ledande internationella expressbolaget. Med ett av de mest moderna transportsystemen i världen, kommer den amerikanska marknaden inte bara att vara väl förbunden med övriga världen utan också vara en betydelsefull marknad inom DHLs nätverk.

Som ett resultat av den planerade förändringen i USA, kommer DHL Express att stänga alla sina landbaserade hubar i USA, och minska antalet terminaler från 412 till 103 och behålla mellan 3000 till 4 000 USA-stationerade medarbetare, som alla är strategiska i arbetet med att hjälpa DHL Express internationella kunder. De här åtgärderna kommer att medföra att DHL Express i USA kan minska sina rörelsekostnader från nuvarande 5.4 miljarder dollar (4.2 miljarder euro) till mindre än 1 miljard dollar (700 miljarder euro), en minskning med över 80 procent.

De åtgärder som rör omstruktureringen i DHL Express amerikanska verksamhet och som offentliggjorts idag, har inte någon som helst påverkan på de tjänster som erbjuds av andra affärsområden inom DHL-koncernen i USA, som exempel de tjänster som Global Forwarding, Freight, Supply Chain, Customer Information Service (CIS) erbjuder. Inte heller divisionen DHL Global Mails verksamhet påverkas. Dessa affärsområden och divisioner har nästan 27000 medarbetare runt om i USA och den gemensamma nämnaren är att de alla fortsätter att utveckla sina nuvarande amerikanska verksamheter.

För ytterligare information kontakta:
Cornilla von Plomgren
Informationschef, DHL Express (Sweden) AB
Tel: 08 543 45 206
Mobil: 070 632 32 80
Email: cornilla.vonplomgren@dhl.com

Om DHL:
DHL är världsledande inom internationell expressfrakt och logistik, och har som specialitet att ta fram innovativa och skräddarsydda kundlösningar. DHL erbjuder expertis inom express, flyg- och sjöfrakt, landtransporter, kontraktslogistik och internationella brevtjänster, i kombination med ett världsomspännande och heltäckande nätverk tillsammans med en god kännedom av lokala marknader. DHLs internationella nätverk binder samman fler än 220 länder och territorier över hela världen.

300 000 medarbetare arbetar för att ge snabb och pålitlig service som överträffar kundernas förväntningar. DHL är ett varumärke som tillhör Deutsche Post World. 2007 hade koncernen en omsättning på 63 miljarder euro.

Ämnen


DHL – Logistikföretaget för hela världen

DHL är det världsledande varumärket inom logistikbranschen. Våra DHL-divisioner erbjuder en oöverträffad portfölj av logistiktjänster som sträcker sig från nationella och internationella paketleveranser, leveranslösningar specifika för e-handel, internationella expressleveranser och väg-, flyg- och sjötransporter till industriella logistiklösningar för hela varuflödeskedjan. Med cirka 395 000 medarbetare i fler än 220 länder och territorier runt om i världen, förenar DHL människor och företag på ett säkert och tillförlitligt sätt, vilket möjliggör den globala handeln. Med specialiserade lösningar för tillväxtmarknader och industrier, inklusive teknologi, biovetenskap och hälso- och sjukvård, energi, bil- och detaljhandeln, ett bevisat engagemang för företagsansvar och en oslagbar närvaro i utvecklingsmarknader, är DHL definitivt positionerad som ”logistikföretaget för hela världen”.

DHL ingår i Deutsche Post DHL Group. 2022 hade koncernen en omsättning på mer än 94 miljarder euro. Med hållbara affärsmetoder och ett engagemang för samhället och miljön bidrar koncernen positivt till världen. Deutsche Post DHL Group strävar efter att uppnå logistik med nollutsläpp till år 2050.

Kontakter

Mikael Stange

Presskontakt Presskontakt DHL e-Commerce Solutions 0709579288

Susanna Rönn

Presskontakt Head of Marketing and Communications DHL Freight +46 (0)70 934 53 09

Johan Widman

Presskontakt Director Strategy & Business Development DHL Freight +46 (0)70 957 91 28

Vincent Beck

Presskontakt Marketing & Communication Manager DHL Supply Chain +46 73 468 67 57

Ulf Nilsson

Presskontakt VD DHL Global Forwarding 08-519 339 51

Ann-Kristine Johansson

Presskontakt Head of Communications DHL Express 0709-345 684

Amelia Lannhagen

Presskontakt Marketing & Communication Specialist 0734686809

DHL – Logistikföretaget för hela världen

DHL är det världsledande varumärket inom logistikbranschen. Våra DHL-divisioner erbjuder en oöverträffad portfölj av logistiktjänster som sträcker sig från nationella och internationella paketleveranser, leveranslösningar specifika för e-handel, internationella expressleveranser och väg-, flyg- och sjötransporter till industriella logistiklösningar för hela varuflödeskedjan.

DHL
Box 7015
170 07 Stockholm
Sweden