Gå direkt till innehåll
Leveranser av Covid-19-vaccin: en DHL-rapport visar hur offentlig och privat sektor kan samarbeta för att lyckas

Pressmeddelande -

Leveranser av Covid-19-vaccin: en DHL-rapport visar hur offentlig och privat sektor kan samarbeta för att lyckas

DHL:s rapport identifierar kritiska utmaningar för Covid-19-logistik, där globala medicinska leveranskedjor behöver utökas för att hantera transporter av 10 miljarder serumdoser.

Bonn, 9 september, 2020 – De första tillstånden för akutanvändning av Covid-19-vaccin förväntas börja gälla under sista kvartalet av år 2020; därmed utmanas logistikleverantörer att snabbt inrätta medicinska transportkedjor för att leverera en ofattbar mängd på mer än 10 miljarder serumdoser över hela världen. DHL har därför, tillsammans med McKinsey & Company, publicerat en rapport om att leverera en stabil logistik för vaccin och medicinska varor under Covid-19 och framtida hälsokriser.

För närvarande utvecklas och testas mer än 250 vacciner uppdelat på sju olika plattformar. Eftersom framtagandet av Covid-19-vaccin har påskyndats genom sina utvecklingsfaser, kommer troligen stränga temperaturkrav (upp till -80°C) att införas för vissa vaccin för att säkerställa att deras effekt bibehålls under transport och lagerhållning. Detta innebär nya logistikutmaningar för den befintliga medicinska transportkedjan som vanligtvis transporterar vaccin vid 2–8°C. I rapporten utvärderar DHL hur transporten av temperaturkänsliga vaccin kan hanteras mer effektivt för att bekämpa den fortsatta spridningen av viruset. Omfattningen av denna uppgift är enorm: för att kunna erbjuda global täckning av Covid-19-vacciner, krävs upp till 200 000 palltransporter och 15 miljoner leveranser i kylboxar samt att över 15 000 flygningar kommer krävas för att kunna nå hela världen.

– Covid-19-krisen uppstod med en aldrig tidigare skådad bredd och påverkan. Den krävde att regeringar, företag och logistikbranschen snabbt anpassade sig till nya utmaningar. Som världsledande inom logistik vill vi dela med oss av vår erfarenhet av att vara verksam under en av de största hälsokriserna i modern historia för att utveckla strategier i en alltmer sammankopplad värld, förklarar Katja Busch, Chief Commercial Officer DHL. För att skydda liv mot pandemin har regeringar tagit en mer aktiv roll i medicinska transportkedjor. Under de senaste månaderna har vi visat att tillräcklig planering och lämpliga partnerskap inom transportkedjan kan spela en nyckelroll när regeringar arbetar för att säkerställa kritiska medicinska leveranser under krissituationer som denna.

Hantering av en folkhälsokris i framtiden bör inkludera partnerskap
Sedan pandemin bröt ut har efterfrågan på medicinsk utrustning ökat. UNICEF efterfrågade till exempel 100 gånger fler ansiktsmasker och 2000 gånger mer medicinska handskar än under 2019. Att skicka medicinsk utrustning från tillverkning till frontlinje har varit en av de mest avgörande aktiviteterna inom krishantering under den första fasen av denna pandemi. Importer har varit en stor utmaning, speciellt av skyddsutrustning, på grund av geografisk koncentrerad produktion, begränsad flygfraktkapacitet och brist på kvalitetskontroller av importer. För att säkerställa en stabil försörjning av medicinsk utrustning i en framtida hälsokris måste en omfattande uppsättning av strategier och strukturer upprättas av regeringar i samarbete med både offentlig och privat sektor.

För att starta dialogen mellan olika aktörer och förbättra beredskapen inom logistik för medicinska leveranser under en pandemi, erbjuder DHL ett ramverk för samarbete mellan logistikföretag och myndigheter, politiker, icke-statliga organisationer och den biovetenskapliga industrin. Ramverket hjälper till att fastställa åtgärder för att säkerställa så stabila och säkra leveranskedjor som möjligt. Förutom en beredskapsplan inkluderar detta ett partnernätverk, stark fysisk logistikinfrastruktur och IT-aktiverad transparens i leveranskedjan. Slutligen bör en insatsenhet med ett tydligt mandat inrättas för att genomföra alla kritiska aktiviteter med kort varsel.

För att läsa hela rapporten, vänligen klicka här: https://www.dhl.com/pandemic-resilience

– Slut –

Mediakontakt:
Deutsche Post DHL Group
Media Relations
Sabine Hartmann
Telefon: +49 228 182-9944
E-mail: pressestelle@dpdhl.com

Ämnen

Kategorier


DHL – Logistikföretaget för hela världen

DHL är det världsledande varumärket inom logistikbranschen. Våra DHL-divisioner erbjuder en oöverträffad portfölj av logistiktjänster som sträcker sig från nationella och internationella paketleveranser, leveranslösningar specifika för e-handel, internationella expressleveranser och väg-, flyg- och sjötransporter till industriella logistiklösningar för hela varuflödeskedjan. Med cirka 380 000 medarbetare i fler än 220 länder och territorier runt om i världen, förenar DHL människor och företag på ett säkert och tillförlitligt sätt, vilket möjliggör den globala handeln. Med specialiserade lösningar för tillväxtmarknader och industrier, inklusive teknologi, biovetenskap och hälso- och sjukvård, energi, bil- och detaljhandeln, ett bevisat engagemang för företagsansvar och en oslagbar närvaro i utvecklingsmarknader, är DHL definitivt positionerad som ”logistikföretaget för hela världen”.

DHL ingår i Deutsche Post DHL Group. 2019 hade koncernen en omsättning på mer än 63 miljarder euro. Med hållbara affärsmetoder och ett engagemang för samhället och miljön bidrar koncernen positivt till världen. Deutsche Post DHL Group strävar efter att uppnå logistik med nollutsläpp till år 2050.

Presskontakt

Mikael Stange

Presskontakt Presskontakt DHL e-Commerce Solutions 0709579288

Johan Widman

Presskontakt Director Strategy & Business Development DHL Freight +46 (0)70 957 91 28

Vincent Beck

Presskontakt Marketing & Communication Manager DHL Supply Chain +46 73 468 67 57

Ulf Nilsson

Presskontakt VD DHL Global Forwarding 08-519 339 51

Ann Berglund

Presskontakt Presskontakt DHL Express 0709-345 076

DHL – Logistikföretaget för hela världen

DHL är det världsledande varumärket inom logistikbranschen. Våra DHL-divisioner erbjuder en oöverträffad portfölj av logistiktjänster som sträcker sig från nationella och internationella paketleveranser, leveranslösningar specifika för e-handel, internationella expressleveranser och väg-, flyg- och sjötransporter till industriella logistiklösningar för hela varuflödeskedjan.