Gå direkt till innehåll
Uppdaterad hållbarhetsplan: Deutsche Post DHL Group investerar 7 miljarder euro i klimatneutral logistik fram till år 2030

Pressmeddelande -

Uppdaterad hållbarhetsplan: Deutsche Post DHL Group investerar 7 miljarder euro i klimatneutral logistik fram till år 2030

En ny hållbarhetsplan definierar ambitiösa hållbarhetsmål, bland annat ska 80 000 elfordon tas i drift för leveranser innan år 2030. Koncernen siktar också på att minska sina växthusgasutsläpp i linje med Paris klimatavtal.

Bonn, 7 april 2021: Världens ledande logistikleverantör, Deutsche Post DHL Group, ökar takten av sin planerade koldioxidminskning. För att åstadkomma detta investerar koncernen totalt 7 miljarder euro (Opex och Capex) under de närmaste 10 åren i åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp. Investeringarna kommer specifikt att gå till alternativa flygbränslen, en utökad flotta av utsläppsfria elfordon och klimatneutrala byggnader. Längs vägen mot sitt nollutsläppsmål år 2050, som man har arbetat mot de senaste fyra åren, förbinder sig företaget till nya ambitiösa delmål. Till exempel åtar sig Deutsche Post DHL Group till det hyllade Science Based Target-initiativet (SBTi) för att minska sina växthusgasutsläpp till år 2030 i linje med Paris klimatavtal. Klimatmålen är en del av Deutsche Post DHL Groups nya hållbarhetsplan, där företaget anger sina ESG-mål för de kommande åren där ESG står för Environmental, Social and Governance. Utöver sitt engagemang för miljön definierar koncernen också tydliga mål och åtgärder inom områdena socialt ansvar och företagsstyrning.

– Som världens största logistikföretag är det vårt ansvar att leda vägen för logistikbranschen in i en hållbar framtid. Vi förvandlar vår gula koncern till ett grönt företag och ger därmed ett viktigt bidrag till vår planet och vårt samhälle, säger Frank Appel, vd för Deutsche Post DHL Group. Jag är övertygad om att genom att fokusera ännu mer på våra ESG-mål kommer vi att förbli förstahandsvalet för kunder, medarbetare och investerare – och därmed lägga grunden för långsiktig ekonomisk framgång.

Engagemanget för hållbarhet är en integrerad del av Deutsche Post DHL Groups företagskultur. Sedan 2008 har koncernen haft ambitiösa hållbarhetsmål, till exempel när det gäller koldioxideffektivitet. År 2017 blev koncernen det första logistikföretaget i världen som satte ett mål att minska utsläppen av växthusgaser till noll år 2050. För att uppnå detta erbjuder företaget många innovativa lösningar för att göra transportkedjor mer hållbara och hjälpa sina kunder att uppnå deras miljömål. Med "Strategy 2025", som infördes 2019, har hållbarhet blivit en grundläggande komponent i företagsstrategin.

– Covid-19 har återigen förstärkt de stora megatrenderna i vår tid: globalisering, digitalisering, e-handel och hållbarhet – de fyra drivkrafterna för vår "Strategy 2025", berättar Frank Appel. Av dessa fyra är hållbarhet den mest pressande utmaningen. Med vår nya hållbarhetsplan ökar vi våra ansträngningar och stödjer arbetet mot FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Miljö: miljarder investerade i alternativa bränslen, e-mobilitet och klimatneutrala byggnader
I kampen mot klimatförändringar är Deutsche Post DHL Group engagerad i ambitiösa koldioxidminskningsmål som en del av Science Based Target Initiative. Koncernen utgår från att dess utsläpp skulle bli cirka 46 miljoner ton år 2030 utan åtgärderna som beskrivs i den nya hållbarhetsplanen. År 2020 var utsläppen 33 miljoner ton. Idag har företaget åtagit sig att minska dessa årliga koldioxidutsläpp till under 29 miljoner ton till år 2030, trots den förväntade fortsatt starka tillväxten i global logistikverksamhet.

För att uppnå detta kommer Deutsche Post DHL-koncernen att investera cirka 7 miljarder euro (Opex och Capex) i klimatneutrala logistiklösningar fram till år 2030. För korta transportsträckor och sista milen-leveranser fortsätter koncernen att driva elektrifieringen av sin fordonsflotta. År 2030 ska 60 procent av de globala leveransfordonen för sista milen vara eldrivna, därmed kommer mer än 80 000 e-fordon att finnas på vägarna. År 2020 var siffran 18 procent.

På längre transportsträckor, särskilt inom flygtransport, är elektriska lösningar inte ett alternativ under överskådlig framtid. Det är därför Deutsche Post DHL Group satsar på utveckling och användning av bränslen som produceras från förnybar energi: år 2030 ska minst 30 procent av bränslebehovet inom flyg- och linjetrafik täckas av hållbara bränslen. Dessutom investerar koncernen i miljövänliga fastigheter (kontor, post- och paketcenter samt logistiklager): alla nya byggnader kommer att vara klimatneutrala.

– Hållbara, rena bränslealternativ är grundläggande för klimatneutral logistik i en globaliserad värld, menar Frank Appel. I synnerhet inom flygtransporter kan det bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför kommer vi att engagera oss ännu mer i initiativ och stärka branschövergripande utbyten för att utveckla en global strategi och standard. En sak är säker: endast genom att samarbeta – över länder och sektorer – kommer vi att uppnå verkligt hållbara framsteg inom alla områden.

Socialt ansvar: Främja mångfald och hålla medarbetarnöjdheten på en hög nivå
Baserat på företagets värderingar "respekt & resultat" kommer Deutsche Post DHL Group att ytterligare främja inkludering och lika möjligheter inom organisationen. Andelen kvinnliga chefer i ledningen ska öka från dagens 23,2 procent till minst 30 procent fram till 2025.

– Våra motiverade och mångsidiga medarbetare är nyckeln till utmärkt servicekvalitet och hög kundnöjdhet. Nöjda kunder är grunden för ekonomisk framgång. Detta är ännu en anledning till varför vi är övertygade om att det är värt att aktivt främja lika möjligheter, säger Thomas Ogilvie, Chief Human Resources Officer och Labour Director på Deutsche Post DHL Group.

Deutsche Post DHL Group har också för avsikt att ytterligare utöka sitt sociala bidrag till samhället under de kommande åren. Koncernen förbinder sig till att investera 1 procent av nettovinsten årligen i sina program och initiativ för social påverkan. GoTrade-programmet, som lanserades hösten 2020, fokuserar på att ge små och medelstora företag från utvecklingsländer tillgång till globala marknader och därmed möjliggöra gränsöverskridande handel. Katastrofinsatsprogrammet GoHelp ger akut logistikhjälp snabbt och utan kostnad i händelse av en katastrof. Gruppen fortsätter också att utöka GoTeach-programmet, som förbättrar anställningsmöjligheter för ungdomar som lever i socialt missgynnade omständigheter på grund av fattigdom, förlust av närstående eller flykt från katastrofer, genom att förbereda dem med nödvändiga färdigheter för att framgångsrikt övergå till arbetslivet.

Företagsstyrning: Högsta standard i alla hörn av världen
Deutsche Post DHL Group sätter även upp ännu strängare regler när det gäller god bolagsstyrning. Till exempel har uppförandekoden för leverantörer uppdaterats. De regler och standarder som beskrivs i denna har anpassats till att ligga ännu närmare kriterierna för hållbarhet. Dessutom har ett nytt policyuttalande om mänskliga rättigheter införts.

– Som marknadsledare är vi en förebild för ansvarsfulla och etiska affärsmetoder och rättvist beteende. ESG är en integrerad del av ”Strategy 2025” och alla relevanta nyckeltal kommer därför att integreras i hur koncernledningen arbetar och dess regelbundna rapportering, säger Melanie Kreis, Chief Financial Officer för Deutsche Post DHL Group.

– Slut –

Presskontakt
Deutsche Post DHL Group
Media Relations
Hannah Braselmann/Christina Neuffer
Tel.: +49 228 182-9944
E-post: pressestelle@dpdhl.com

Ämnen

Kategorier


DHL – Logistikföretaget för hela världen

DHL är det världsledande varumärket inom logistikbranschen. Våra DHL-divisioner erbjuder en oöverträffad portfölj av logistiktjänster som sträcker sig från nationella och internationella paketleveranser, leveranslösningar specifika för e-handel, internationella expressleveranser och väg-, flyg- och sjötransporter till industriella logistiklösningar för hela varuflödeskedjan. Med cirka 400 000 medarbetare i fler än 220 länder och territorier runt om i världen, förenar DHL människor och företag på ett säkert och tillförlitligt sätt, vilket möjliggör den globala handeln. Med specialiserade lösningar för tillväxtmarknader och industrier, inklusive teknologi, biovetenskap och hälso- och sjukvård, energi, bil- och detaljhandeln, ett bevisat engagemang för företagsansvar och en oslagbar närvaro i utvecklingsmarknader, är DHL definitivt positionerad som ”logistikföretaget för hela världen”.

DHL ingår i Deutsche Post DHL Group. 2020 hade koncernen en omsättning på mer än 66 miljarder euro. Med hållbara affärsmetoder och ett engagemang för samhället och miljön bidrar koncernen positivt till världen. Deutsche Post DHL Group strävar efter att uppnå logistik med nollutsläpp till år 2050.

Presskontakt

Mikael Stange

Presskontakt Presskontakt DHL e-Commerce Solutions 0709579288

Susanna Rönn

Presskontakt Head of Marketing and Communications DHL Freight +46 (0)70 934 53 09

Johan Widman

Presskontakt Director Strategy & Business Development DHL Freight +46 (0)70 957 91 28

Vincent Beck

Presskontakt Marketing & Communication Manager DHL Supply Chain +46 73 468 67 57

Ulf Nilsson

Presskontakt VD DHL Global Forwarding 08-519 339 51

Ann-Kristine Johansson

Presskontakt Head of Communication DHL Express 0709-345 684

DHL – Logistikföretaget för hela världen

DHL är det världsledande varumärket inom logistikbranschen. Våra DHL-divisioner erbjuder en oöverträffad portfölj av logistiktjänster som sträcker sig från nationella och internationella paketleveranser, leveranslösningar specifika för e-handel, internationella expressleveranser och väg-, flyg- och sjötransporter till industriella logistiklösningar för hela varuflödeskedjan.

DHL
Box 7015
170 07 Stockholm
Sweden