”Har Sverige något att lära av den anglosachsiska diskrimineringslagstiftningen?"

Tid 1 Juni 2007 12:30 – 14:00

Plats ABF Huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm

Den frågan ställer organisationen ”Marschen för tillgänglighet och STIL vid ett seminarium fredagen den 1 juni, klockan 12.30 – 14.00 i ABF Huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm I Seminariet deltar Steven E. Brown, Ph.D. Assistant Professor and Disabilities Scholar, at the Center on Disability Studies at the University of Hawai'i. och Paul Lappalainen, svensk och amerikansk jurist med inriktning mot diskrimineringsfrågor. Som den förra regeringens särskilda utredare ledde Lappalainen det arbete som resulterade i Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56). Seminariet kommer att ha formen av föreläsningar av Steven E. Brown och Paul Lappalainen och därefter följer en paneldiskussion. Utrymme kommer att ges för inbjudna att ställa frågor och göra inlägg. På plats finns också representanter från de sju riksdagspartierna: Marietta de Pourbaix-Lundin, (m), Rosita Runegrund (kd), Maria Lundqvist-Brömster (fp), Lars-Ivar Ericson och Per Lodenius, (båda c), Lennart Axelsson, (s), Jan Lindholm (mp), och Elina Linna (v). Inbjudna är representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund, samt representanter för handikapprörelsen och enskilda personer med intresse för handikappolitiska frågor. Stil och Marschen för tillgänglighet representeras i panelen av STILs grundare Adolf Ratzka, Emma Johansson och Hans Filipsson.

Kontakter

Fredrik Canerstam

Presskontakt Pressekreterare Utåtriktad kommunikation och organisationsfrågor 070-306 80 37