Marschen för Tillgänglighet uppvaktade Jens Orback

Tid 20 Maj 2006 14:00 – 15:45

Plats Observatorielunden-Mynttorget

”Marschen för Tillgänglighet”, som representerar över 100 organisationer och företag, uppvaktade under torsdagen demokratiminister Jens Orback med anledning av det slutbetänkande som lämnades av diskrimineringskommittén i månadsskiftet februari/mars. I betänkandet återfinns bl a ett förslag om att ”bristande tillgänglighet skall utgöra en grund för diskriminering” något som Marschen för Tillgänglighet har krävt sedan den genomfördes första gången år 2003. Vid uppvaktningen lämnade "Marschen” en appell eller om man så vill, ett spontant remissvar, som underströk vikten av att det lagda förslaget också blir verklighet. Uppvaktningen var ett led i den manifestation för ett tillgängligt Sverige som på lördag, kl 14.00 startar den fjärde ”Marschen för tillgänglighet” ifrån Observatorielunden. Demonstrationen beräknas nå sitt slutmål Mynttorget i Gamla Stan ca kl 15.15. Bifogat finns ”Marschens” appell till demokratiministern. För ytterligare information kontakta Hans Filipsson koordinator Marschen för Tillgänglighet Tel: 018-510 999 Mobil: 0708-77 27 67

Kontakter

Fredrik Canerstam

Presskontakt Pressekreterare Utåtriktad kommunikation och organisationsfrågor 070-306 80 37

Relaterat innehåll