Pressmeddelande -

DHR kräver en tydlig och konkret inkluderande funktionshinderpolitik

Personer med funktionsnedsättning är allt jämt sjukare, fattigare och ensammare än den övriga befolkningen. Funktionshinderpolitiken når fortfarande inte de uppsatta målen. Det visar en lägesrapport om funktionshinderpolitiken 2013 som Handisam presenterar idag. DHR kräver att politiker tar tydlig ställning för allas rätt till delaktighet och drar lärdom från de områden som faktiskt går framåt.

Efter att ha undersökt alla prioriterade politikområden har Handisam konstaterat att utvecklingen mot alla beslutade inriktnings- och delmål går alldeles för långsamt. 
– Handisams uppföljning visar en bild vi tyvärr delar, säger DHRs förbundsordförande Maria Johansson. Dessa fakta måste nu leda till konkreta åtgärder, från myndigheter, kommuner, landsting och från regeringen.

– Det som behövs är tydligt inkluderande politik, fortsätter Maria Johansson. Regeringen måste våga ta ställning, peka med hela handen och säga vad som ska genomföras. Istället ser vi exempelvis hur både tillgänglighet och personlig assistans, det vill säga både generellt samhällsbyggande och en behovsprövad insats, nedprioriteras och backar.

– Det är självklart att detta får negativa konsekvenser för möjligheten till delaktighet, dels bokstavligt men också på ett mer subtilt sätt utifrån de signaler detta sänder ut till samhället i stort.

Om våra politiker tycker att inte hela samhället behöver vara tillgängligt, eller att det är okej att inte alla har sitt assistansbehov täckt, får det självfallet större konsekvenser än de rent konkreta för den som inte kommer in på grund av otillgänglighet eller som inte kan leva självständigt. Det kommer påverka hela samhällets syn på funktionshinderpolitik och dess utveckling i fel riktning.

– Gör tvärtom istället – ta tydlig ställning för allas rätt till delaktighet genom konkret politik och ställningstagande, så ska vi se att det börjar hända grejer och uppföljningskurvorna ändrar riktning, menar Maria Johansson.

Allt går inte bakåt, inom vissa områden går utvecklingen framåt. Exempelvis underlättar IT-utvecklingen vardagen och ett större antal tv-program görs tillgängliga för fler genom textning, syn- och teckentolkning.

Från DHR menar vi att man nu bör ta till sig lärdomar från de områden där utvecklingen går framåt, och titta på vad som gjorts annorlunda där för att överföra dessa framgångsfaktorer även till andra politikområden.

Ämnen

 • Mänskliga rättigheter

Kategorier

 • handisam
 • dhr
 • maria johansson
 • funktionshinder
 • funktionsnedsatta på arbetsmarknaden
 • funktionshinderpolitik
 • funktionshinderperspektiv
 • politik
 • diskriminering
 • mänskliga rättigheter
 • funktionsnedsättning
 • fördomar

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Presskontakt

Fredrik Canerstam

Presskontakt Pressekreterare Utåtriktad kommunikation och organisationsfrågor 070-306 80 37