Pressmeddelande -

DHRs förbundsmöte: Lagstifta mot hatbrott

Hatbrott är ett brott mot mänskliga rättigheter eftersom det angriper principen om alla människors lika värde. Genom våra medlemmar, media och de rörelsehinderförbund som ingår i vårt nordiska nätverk vet vi att våld, hot och kränkningar mot personer med funktionsnedsättning förekommer.

Med bakgrund av att många personer hört av sig till DHR och bekräftat att de blivit utsatta för våld, hot om våld eller kränkningar genomförde vi inför politikerveckan i Almedalen en undersökning. 11 % av de svarande uppgav att de utsatts för våld eller hot om våld under det senaste året; och 49,1 % av de tillfrågade svarade att de under det senaste året utsatts för kränkningar fler än en gång.

I delrapporteringen av regeringsuppdraget inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011– 2016” (publicerad i mars 2015) framgår det att personer med funktionsnedsättning i högre grad än övriga befolkningen har blivit utsatta för våld eller hot om våld.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det i artikel 16 att man har ”rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp” och att ”konventionsstaterna ska införa effektiv lagstiftning och ändamålsenliga riktlinjer, bl.a. lagstiftning och riktlinjer som är inriktad på kvinnor och barn, för att säkerställa att fall av utnyttjande, våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning identifieras, utreds och, i förekommande fall, lagförs.”

DHRs förbundsmöte kräver att det lagstiftas om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning.

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • dhr
  • diskriminering
  • funktionshinder
  • funktionshinderperspektiv
  • funktionsnedsättning
  • fördomar
  • mänskliga rättigheter
  • politik

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Kontakter

Fredrik Canerstam

Presskontakt Pressekreterare Utåtriktad kommunikation och organisationsfrågor 070-306 80 37