Pressmeddelande -

Eurovision i Österrike slår Sverige – åtminstone i tillgänglighet

Tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelseförmåga som arbetar med Eurovision Song Contest i Stockholm fallerar helt på många punkter. Det handlar om allt från för smala dörrar, farligt branta ramper till hissar som inte får användas. Bilden som målas upp för utländsk media är att tillgänglighet och användbarhet för alla, inte är en prioriterad fråga för arrangören Sveriges Television eller Sverige som land.

DHR har de senaste dagarna varit i kontakt med journalisten Christiane Link som bevakar Eurovision för den tyska publikationen Zeit Online. Christiane Link använder rullstol och är i Stockholm för att skriva om detta jätteevenemang och det som händer runt omkring. Hon hade som många andra bilden av att Sverige är ett föregångsland för personer med funktionsnedsättning.

– Tyvärr misstog jag mig helt, säger Christiane Link. Redan från första början har det varit stora brister i tillgängligheten och det har bara blivit värre under veckan, trots löften om att tillgängliga entréer m.m. Mina förväntningar var också höga efter att Wien förra året hade en mycket god tillgänglighet och användbarhet på sitt ESC-arrangemang. vilket gör situationen extra pinsam för Sveriges Television.

Denna svidande kritik från den tyske journalisten visar på att den svenska arrangören Sveriges Television helt saknar medvetenhet om att personer med nedsatt rörelseförmåga även ska kunna bevaka arrangemanget som journalister eller på annat sätt arbeta med uppgifter med koppling till Eurovision. Det är tråkigt att se SVT som på många sätt varit en föregångare de senaste åren sin i programverksamheten så totalt misslyckas i detta jättearrangemang som drar hundratals miljoner TV-tittare runt om i världen. DHR kräver nu ett klargörande av Sveriges Television för hur de ser på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning i all sin verksamhet och inte bara i anslutning till Eurovision.

"Come together” är årets slogan för Eurovision Song Contest i Stockholm. Den syftar på ett evenemang för alla, där alla kan samlas och vara delaktiga.

– För att detta ska kännas trovärdigt måste det svenska Eurovision kunna prestera mycket bättre vad gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga - inte bara i publika utrymmen utan även i de utrymmen och lokaler som artisterna och pressen nyttjar säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Musik

Kategorier

  • diskriminering
  • dhr
  • tillgänglighet
  • eurovision
  • svt

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi jobbar genom våra 21 distrikt och runt 160 avdelningar. Totalt har vi cirka 11 000 medlemmar. Får utgångspunkt är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Prioriterade frågor är tillgänglighet och användbarhet, jämlik hälsa, hatbrott och personlig assistans. 

Kontakter

Fredrik Canerstam

Presskontakt Pressekreterare Utåtriktad kommunikation och organisationsfrågor 070-306 80 37