Pressmeddelande -

I dag är en historisk dag

Det är glädjande att Sveriges riksdag i dag fattat beslut om att ratificera FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Därmed kommer vi som omfattas av konventionen få ytterligare stöd i vår kamp för ett samhälle, öppet också för oss.

- När nu riksdagen har ratificerat konventionen så räknar vi med att regeringen arbetar för att sprida kunskap och kännedom om densamma , säger DHRs förbundsordförande Maria Johansson och tillägger:
- Inte minst förväntar vi oss att konventionen skall få betydelse i samhällsbyggandet och i den för oss så avgörande frågan om tillgänglighet och användbarhet där vi trots rätt bra lagstiftning har långt kvar till delaktighet på lika villkor.

FN-konventionen medför inga nya rättigheter men är ett välkommet förtydligande av de mänskliga rättigheterna och de tidigare standardreglerna. Den anger vad som krävs av samhället, för att vi med funktionsnedsättning ska bli delaktiga fullt ut.

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontakter

Fredrik Canerstam

Presskontakt Pressekreterare Utåtriktad kommunikation och organisationsfrågor 070-306 80 37