Pressmeddelande -

Marschen för tillgänglighet uppvaktar Jens Orback

Marschen för tillgänglighet, som stöds av över 100 organisationer och företag, kommer torsdagen den 18 maj att uppvakta demokratiminister Jens Orback med anledning av det slutbetänkande som lämnades av diskrimineringskommittén i månadsskiftet februari/mars. I betänkandet återfinns bl a ett förslag om att ”bristande tillgänglighet skall utgöra en grund för diskriminering” något som Marschen för tillgänglighet har haft som krav sedan den första marschen genomfördes år 2003. Vid uppvaktningen kommer "marschen” att lämna en appell, eller om man så vill ett tidigt remissvar, som understryker vikten av att det lagda förslaget också görs till lag av den kommande riksdagen. Klockan 15.30 kommer ett tiotal representanter från ”Marschen” att överlämna appellen till demokratiministern på Justitiedepartementet, Rosenbad 4. Två dagar senare, lördagen den 20 maj, genomförs så Marschen för tillgänglighet 2006 för att ytterligare understryka nödvändigheten av att Sverige skall införa en lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättningar samma rättigheter som man har i bl a USA, Storbritannien och Australien. Marschen avgår ifrån Observatorielunden kl 14.00 och beräknas komma till slutmålet Mynttorget i Gamla stan strax efter kl 15.00. Läs mer på: www.marschen.se För mer information kontakta: Hans Filipsson koordinator Marschen för tillgänglighet Tel: 018-510 999 Mobil: 0708-77 27 67 Lasse Andersson Presskontakt för marschen Tel: 0703-84 80 31

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontakter

Fredrik Canerstam

Presskontakt Pressekreterare Utåtriktad kommunikation och organisationsfrågor 070-306 80 37

Relaterade event