Pressmeddelande -

Marschen växer!

Den ”Marsch för tillgänglighet” som genomförs för femte gången i Stockholm den 2 juni har i år fått avläggare på tre orter i Sverige. I Göteborg startar ”Marschen för tillgänglighet” kl 14.00 från Götaplatsen med slutmål Gustav Adolfs Torg. Initiativtagare till marschen i Göteborg är GIL, (Göteborgskooperativet för Independent Living) och SRF, (Synskadades Riksförbund i Göteborg). I Helsingborg startar marschen kl. 13.00 från HILs kansli (Helsingborgs Independent Living) på Södergatan 41 och går mot stortorget. Kl. 14.00 genomförs sedan ett möte på Stortorget. I Askersund genomför DHR (De Handikappades Riksförbund) en marsch som startar klockan 14.00 från Busstorget och går till Stora torget. Gemensamt för alla marscherna, inklusive den som startar kl 14.00 i Stockholm, är kravet att det införs en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionshinder på samma sätt som den lagstiftning som finns i till exempel USA. ”Marschen för tillgänglighet” är en helt fristående organisation som stöds av över 100 organisationer och företag. För mer information gå in på www.marschen.se Eller kontakta Hans Filipsson, 018-510 999 eller 0708-77 27 67 Koordinator och initiativtagare till marschen Presskontakt: Lasse Andersson, 0703-84 80 31

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontakter

Fredrik Canerstam

Presskontakt Pressekreterare Utåtriktad kommunikation och organisationsfrågor 070-306 80 37