Pressmeddelande -

Torsdagsaktionen väntar på besked från regeringen – på torsdag genomförs Torsdagsaktionen XL utanför Rosenbad

Vi kräver att regeringen går från ord till handling! Den utestängning som bristande tillgänglighet innebär måste, också juridiskt, kallas vid sitt rätta namn - diskriminering.

Det finns ett utredningsförslag om hur det skulle gå kunna gå till och det förslaget har varit ute på remiss. Regeringen har nu i mer än 2,5 år berett de svar som inkommit, utan att gå vidare med att lägga fram ett lagförslag.

Den 30 maj genomför vi en utökad Torsdagsaktion, vi kallar den Torsdagsaktionen XL. Vi hoppas på att så många som möjligt sluter upp utanför Rosenbad för att manifestera kravet på ett ställningstagande för ett tillgängligt och användbart Sverige där vi kallar den utestängning som bristande tillgänglighet innebär vid sitt rätta namn – diskriminering.

Vi finns utanför regeringskansliet Rosenbad varje torsdagmorgon mellan kl 08.00 och 09.00 för att välkomna, påminna och diskutera med statsråden när de anländer till veckans regeringssammanträde. Torsdagsaktionen inleddes 1 december 2011 och i dag är vi 15 funktionshinderorganisationer som står bakom aktionen.

– Tillgänglighet och användbarhet är en fråga om rätten att vara medborgare och inget annat! Vi har sedan länge fått nog av vackra ord och tomma löften. Den senaste utredningens namn, Bortom fagert tal, talar sitt tydliga språk! Nu är det dags för ett politiskt ställningstagande, det är dags att regeringen går från ord till handling, säger DHRs förbundsordförande Maria Johansson.

Kontakt:
Maria Johansson 070-508 80 29, förbundsordförande DHR
Fredrik Granath 070-384 80 31, pressekreterare DHR

Bakom Torsdagsaktionen står 

Afasiförbundet,
DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
,
FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda,
FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning,
Förbundet Unga Rörelsehindrade,
Handikappförbunden,  
Hörselskadades Riksförbund HRF,
Lika Unika,
Neurologiskt Handikappades Riksförbund NHR,
Personskadeförbundet RTP,
Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU,
Sveriges Dövas Riksförbund SDR,
Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF
Synskadades Riksförbund SRF
Unga Synskadade

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • torsdagsaktionen
  • politik
  • mänskliga rättigheter
  • maria johansson
  • fördomar
  • funktionsnedsättning
  • funktionshinderperspektiv
  • diskriminering
  • dhr

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Presskontakt

Fredrik Canerstam

Presskontakt Pressekreterare Utåtriktad kommunikation och organisationsfrågor 070-306 80 37