Pressmeddelande -

Glädjande med nya globala klimatpengar i rödgrön budget

Pressmeddelande från Diakonia och Svenska kyrkan 2010-05-03:

De rödgröna partierna visar en viktig ambition att hitta resurser för klimatsatsningar i fattiga länder. Det handlar både om medel från den svenska statsbudgeten och i framtiden från nya internationella finansieringskällor. Dessa besked kom i den rödgröna budgetmotionen idag.


I den rödgröna budgetmotionen som presenterades idag lovar S, V och Mp att år 2012 anslå en kvarts miljard kronor för att stärka finansieringen av klimatåtgärder i fattiga länder. Enligt vad som sades på dagens presskonferens kommer dessa pengar inte tas från Sveriges bistånd på en procent av bruttonationalinkomsten, BNI.

Blygsamt men viktigt om nya pengar
– Härmed är principen om additionalitet etablerad i konkret svensk politik, säger Erik Lysén, policychef för Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete. Det behövs både resurser till fattigdomsbekämpning och särskilda pengar till klimatsatsningar i utvecklingsländerna. Här ser vi en blygsam men viktig satsning för detta, fortsätter han.

Borde satt ned foten
Men Erik Lysén anser att de rödgröna också borde ha satt ned foten i frågan om makten över klimatpengarna:

- Vi menar att utvecklingsländerna själva måste få ha makt och inflytande över de satsningar för anpassning till klimatförändringarna som görs, därför är det FN:s anpassningsfond som bör användas, säger Erik Lysén.

Enighet om nya pengar redan 1992
Principen om additionella klimatpengar har världens länder enats om vid flera tillfällen. I såväl FN:s klimatkonvention från 1992, i Kyotoprotokollet från 1997, i Bali Action Plan från 2007 som i Copenhagen Accord från förra året står att klimatpengarna till världens fattiga ska vara ”new and additional”.

I en enkät som Diakonia och Hela världen, Svenska kyrkan gjorde med samtliga riksdagspartier i september 2009 svarade de tre rödgröna partierna att de står bakom principen att det ska anslås nya pengar till de fattiga ländernas klimatarbete.

Bra att reservera skattemedel
Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg:
– Det är bra att de rödgröna reserverar skattemedel till klimatinvesteringar i världens fattiga länder.
Bo Forsberg säger samtidigt att Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete ser att detta inte kommer att räcka på sikt:

Löftet om nya finansieringskällor viktigt
- Behoven har av olika aktörer uppskattats till mellan 139 och 175 miljarder dollar per år för utsläppsreduktioner och 28-100 miljarder dollar per år för anpassning. Det är uppenbart att enskilda länder inte kommer att orka med satsningar i denna storlek och därför är det rödgröna löftet om att hitta nya finansieringskällor faktiskt viktigare än de konkreta pengarna, säger Bo Forsberg.

Finansieringen är avgörande
Den analys av de internationella klimatförhandlingarna som Diakonia och Hela världen, Svenska kyrkan gjort pekar mot att finansieringsfrågorna är avgörande för att komma framåt mot en global överenskommelse om minskade utsläpp.

Sverige kan få positiv roll
Världens rika länder – bland andra Sverige – har ansvar för den absoluta majoriteten av den koldioxid som släppts ut historiskt och som nu påverkar klimatet. Därför är det också rättvist att de rika länderna finansierar både en klimat-smart utveckling och den anpassning till ett nytt klimat som nu blir nödvändig i utvecklings-länderna.
– Beskedet att de rödgröna både kan tänka sig additionella pengar och nya finansieringskällor kan innebära att Sverige kan spela en positiv roll i kommande klimatförhandlingar, avslutar Bo Forsberg.


Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.

Kontakter

Esther Flores Sedman

Presskontakt Pressekreterare Information, media, presskontakter 08-453 69 33

Sofia Hallonsten

Presskontakt Pressekreterare Information, media, presskontakter 08-453 69 33