Pressmeddelande -

Internationellt bistånd till det ockuperade palestinska territoriet - bortkastade pengar?


Diakonia och Svenska kyrkan inbjuder till folkrättseminarium:
Internationellt bistånd till det ockuperade palestinska territoriet - bortkastade pengar?

Tid: Tisd 20 maj 2008, kl.12.30 - 14.30
Plats: Klara Konferens, Vattugatan 6, korsningen Drottninggatan/Vattugatan.

Så länge givarländerna inte utövar konkret politisk påtryckning på Israel att respektera folkrätten, undermineras det utvecklings- och biståndsarbete samma givarländer betalar för, hävdar forskare.

Stora summor biståndspengar har de senaste åren gått till utvecklingsprojekt i det ockuperade palestinska området, med syftet att bygga upp en palestinsk infrastruktur och stärka ekonomin. Trots detta ser vi idag en förvärrad humanitär kris och en stagnerande utveckling. Samtidigt hävdar oberoende forskare och institutioner som Världsbanken att huvudorsaken till bristen på utveckling är bristande rörlighet, orsakad av Israels avspärrningar och bosättningar inne på ockuperat palestinskt territorium.

Givarländerna har anklagats för att det omfattande biståndet finansiellt kan underlätta för Israel att fortsätta ockupationen. Används våra biståndspengar till att betala skulden för bristen på politisk handling? Vad har gått fel och vad kan förändras?

Huvudtalare är Ms. Anne Le More, ledande expert på dilemmat kring politiska kriser och bistånd, med bakgrund inom FN och Världsbanken.

Program
12:30 -12:50    Light Lunch buffet, Welcome and Introduction
12:50-13:10    Background: Economy and occupation: 
Mr. Shir Hever, Economist, Alternative Information Centre, Israel
13:10-13:40    International Assistance to the Palestinians - Political Guilt, Wasted Money? Ms. Anne Le More, Researcher, author and UN special assistant and political affairs officer for the Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Darfur
13:40-13.55    The humanitarian dilemma, Aid and Political action:
Mr. Bo Forsberg, Diakonia Secretary-General
13:55-14.10    Representative Swedish ministry of Foreign Affairs
14:10-14.30    Questions and Discussion

Kontaktinfo:
Diakonias pressekreterare Emma Hernborg: 073-442 14 84 eller Thomas Ekelund, Svenska kyrkan: 0730-23 32 71

Ämnen

  • Bistånd

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Esther Flores Sedman

Presskontakt Pressekreterare Information, media, presskontakter 08-453 69 33

Sofia Hallonsten

Presskontakt Pressekreterare Information, media, presskontakter 08-453 69 33