Pressmeddelande -

Lyssna på folket och driv inte fossilindustrins linje Reinfeldt!

På Europarådsmötet i mars kommer Fredrik Reinfeldt och EU:s regeringschefer lägga första budet inför Parismötet, något som Kina, USA, Indien och andra länder noga bevakar innan de fattar beslut om sina positioner. Sverige har därmed just nu en unik möjlighet att vara en klimatledare och påverka EU:s position. Tillsammans med tio andra organisationer har Diakonia skickat ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt där Sverige uppmanas att ta tydlig ställning för klimaträttvisa.

Det är mycket glädjande att de flesta av Sveriges politiker i Europa vill se mycket kraftigare tag vad
gäller klimat- och energipolitiken i EU till 2030. Förra onsdagen röstade till exempel en absolut majoritet av Sveriges EU-parlamentariker för ett klimat och energipaket med tre bindande mål på minst 50% utsläppsminskningar, 40% förnybar energi och 40% energieffektivisering.

Vi anser att 50% utsläppsminskningar i EU 2030 fortfarande är lägre än vad som är nödvändigt för att säkra att två graders global uppvärmning inte kommer överskridas. Men det är bättre än de 40% utsläppsminskningar som kommissionen föreslår.

I brevet till statsminister Fredrik Reinfeldt uppmanar vi honom att lyssna på rösten från den absoluta majoriteten av våra folkvalda i Bryssel, som är mer ambitiös på samtliga punkter än vad vi hittills hört i diskussioner om den svenska positionen.

Dessutom vill vi att den svenska positionen tar hänsyn till den klimatforskning som väger in såväl utvecklingsländers framtida behov som nödvändig klimatambition pekar på att industriländer bör sätta utsläppsminskningsmål på nivån 90% till 2030.

Vi anser att det innebär att Sverige i EU bör ställa sig bakom kravet på tre bindande mål på medlemsstatsnivå om:

  • Minst 55% utsläppsreduktion
  • Minst 45% förnybar energi
  • Minst 40% lägre energianvändning 2030 jämfört med 2005 och en reduktion av primär energianvändning på ca 1 000 miljoner ton oljeekvivalenter

Misslyckas världssamfundet med att enas om kraftfulla utsläppsminskningar i Paris är hoppet ute för att begränsa temperaturökningen till 2 grader. Istället kan utvecklingen accelerera mot 3-4 graders ökning med oöverblickbara konsekvenser, i synnerhet för människor som lever i fattigdom.För mer information kontakta:

Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor Diakonia, tel 076-5011740

Relaterade länkar

Ämnen

  • Klimatfrågor

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.

Presskontakt

Esther Flores Sedman

Presskontakt Pressekreterare Information, media, presskontakter 08-453 69 33

Sofia Hallonsten

Presskontakt Pressekreterare Information, media, presskontakter 08-453 69 33