Skip to main content

Regeringen måste agera för Issa Amros frigivning

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2017 17:21 CEST

Människorättsförsvararen Issa Amro under ett möte i Hebron där han berättade om sitt ickevåldsarbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Foto: Joakim Wohlfeil, Diakonia

Sveriges regering måste agera för att den palestinske människorättsförsvararen Issa Amro ska släppas fri. Han greps igår efter att ha skrivit ett kritiskt inlägg på Facebook. Gripandet är ytterligare ett exempel på hur Palestinska myndigheten den senaste tiden försökt tysta kritiska röster.

36-årige Issa Amro är känd för sitt ickevåldsarbete i staden Hebron på Västbanken där han bor och verkar. I ett inlägg på sin Facebooksida kritiserade han igår gripandet av en lokal radioreporter och togs själv strax därefter. Bara under augusti månad har myndigheten, enligt Amnesty International, låtit gripa sex journalister och stängt ner ett trettiotal webbplatser.

– Vi har under lång tid sett en oacceptabel urholkning av yttrandefrihet och rättsäkerhet i de palestinska områdena, både från Palestinska myndigheten på Västbanken och från Hamas i Gaza. Kritiska röster har genom lagändringar, hot och repressalier tystats, säger Georg Andrén, nytillträdd generalsekreterare på Diakonia.

Repressiv lag
Palestinska myndigheten införde så sent som i juli en ny lag för digitala medier som förbjuder information som skulle kunna utgöra ett ”hot mot staten” . Lagen kritiserades starkt redan innan den hade börjat gälla eftersom palestinska oppositionella och människorättsorganisationer befarade att den otydliga formuleringen också skulle komma att användas mot dem. Organisationernas farhågor har bekräftats av den palestinska myndighetens kampanj mot yttrandefrihet som bryter mot såväl palestinsk som internationell lag. Palestina skrev 2014 under Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) där rätten till yttrandefrihet ingår.

– Sverige har erkänt Palestina som stat, vilket också innebär att regeringen bör ställa samma krav som på andra stater att respektera åtaganden. Vi förväntar oss påtryckningar som leder till att Issa Amro snarast friges och till att den palestinska myndigheten garanterar yttrandefrihet och rättssäkerhet i de områden myndigheten kontrollerar, avslutar Georg Andrén.

För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Wohlfeil, policyrådgivare i konfliktfrågor, Diakonia
joakim.wohlfeil@diakonia.se, 0705-156145

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.