Pressmeddelande -

Utanförskap

Sverige är ett av världens rikaste länder, men levnadsvillkoren ser väldigt olika ut för människor också här. De sociala skillnaderna mellan olika grupper har också ökat på senare år och fler människor har ”hamnat utanför”.

I denna bok ges ett flertal perspektiv på utanförskap i dagens samhälle. Relationen till arbetsmarknaden är central, men även andra aspekter behandlas. I bokens olika kapitel behandlas områden och forskningsfrågor som är centrala för välfärden och ofärden i Sverige idag men också i ett framtidsperspektiv. Vad innebär levnadsförhållanden under uppväxten för våra livschanser som vuxna? Hur kan politiken minska barnfattigdomen?

Blir Sverige alltmer segregerat och hur påverkas vi i så fall av det? Och kan man verkligen tala om fattigdom i dagens Sverige?

Boken ger ett underlag till diskussionen om utanförskap och framtidens politik för social inkludering.

Utanförskap
Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavans, Anders Nilsson (red.)
Dialogos Förlag
ISBN 978-91-7504-242-8
384 sidor, mjukband
Ca pris 360 kr

Beställ på www.dialogosforlag.se eller genom att skriva till dialogosforlag@comhem.se

Ange antalet böcker samt leverans och faktureringsadress om den är en annan.

 

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • segregation
  • social inkludering
  • samhällsutveckling
  • arbetsmarknad
  • utanförskap
  • samhälle

Regioner

  • Stockholm

Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera. 

Kontakter

Jolanta Wadensjö

Presskontakt Förläggare, projektledare Utgivning, marknadsföring, seminarier och utbildningar 08-154697