Gå direkt till innehåll
Mattias Ekhem, Informationsarkitekt, Digital utveckling DIGG
Mattias Ekhem, Informationsarkitekt, Digital utveckling DIGG

Nyhet -

DIGG övertar ramverket för digital samverkan

Nu övertar DIGG – Myndigheten för digital förvaltning ansvaret för det svenska ramverket för digital samverkan. Samtidigt lanseras en uppdaterad version av ramverket.

Syftet med ett ramverk för digital samverkan är att stödja offentliga organisationer att samverka digitalt och fungera effektivt tillsammans, till nytta för privatpersoner, företag och samhället i stort.

När ska man använda ramverket för digital samverkan?

– Ramverket kan användas i alla digitaliseringsprojekt, där flera offentliga aktörer samarbetar. I ramverket finns praktiska rekommendationer som bidrar till att offentlig förvaltning kan skapa smarta lösningar och arbeta enklare och effektivare tillsammans, säger Mattias Ekhem informationsarkitekt på DIGG.

Ramverket består av 13 principer och 41 rekommendationer. Principerna är tänkta att ha en lång livscykel och är generella till sin karaktär, medan rekommendationerna ger vägledning utifrån olika perspektiv på digitalisering.

På EU-nivå finns ett ramverk för samverkan som går under namnet European Interoperability Framework (EIF), som har varit förebild för den svenska versionen. E-samverkansprogrammet (eSam) har tagit fram det svenska ramverket, nu övergår ansvaret för vidareutveckling och förvaltning till DIGG.

– Jag är glad att vi har färdigställt ramverket så här långt och att DIGG nu tar över ansvaret. eSams medlemmar har arbetat i bred samverkan för att ta fram ramverket, nu pågår arbetet med att införa det i de egna organisationerna. Med DIGG som fortsatt ansvarig möjliggörs att ytterligare fler kan nyttja ramverket vilket i sin tur ger oss ännu bättre förutsättningar för att samverka digitalt, säger Sofia Ekelöf kanslichef eSam.

– Under hösten har en uppdatering gjorts och nu är den nya versionen, kallad version 1.3, redo för lansering, säger Mattias.

Just nu pågår diskussioner kring hur ramverket skulle kunna användas som ett styrmedel för förvaltningsgemensamt informationsutbyte.

Vi kommer årligen utvärdera behoven av att göra en uppdatering. Även framöver kommer eSams medlemmar att vara viktiga aktörer för uppdateringarna och visa på goda exempel på fungerande införanden, avslutar Mattias Ekhem.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Pia Ohlén

Pia Ohlén

Presskontakt Presskommunikatör Kommunikation, media +46 771 11 44 00

Relaterat material