Skip to main content

Ny OECD-studie ger flera förslag kring Sveriges digitalisering

Nyhet   •   Maj 10, 2019 15:46 CEST

OECD har den 10 maj 2019 överlämnat sin studie Digital Government Review till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). I rapporten som beställts av regeringen föreslås bland annat ett inrättande av en Chief Transformation Officer samt att DIGG och Vinnova driver på digitaliseringen i samverkan med de stora datatunga myndigheterna.

Sverige har enligt OECD goda förutsättningar för att använda data för att bygga medborgarnära tjänster, analysera komplexa samhällsutmaningar och främja digital innovation. För att klara det krävs dock ett tydligt ledarskap från regeringens sida som tydligt fokuserar på data som strategisk resurs. OECD föreslår därför bl.a. inrättandet av en Chief Transformation Officer. Enligt OECD måste även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och Vinnova driva på och samverka med de stora datatunga myndigheterna för att utveckla rutiner och metoder för att producera, tillgängliggöra och experimentera på data.

OECD-rapporten har genomförts på Sveriges begäran och är en utvärdering av hur myndighetssverige hanterar digitala data för att effektivisera och utveckla sin verksamhet.

Mer om OECD-rapporten och regeringens pressmeddelande finns i länkarna nedan.