Gå direkt till innehåll
Nu är det verklighet. Nu har Estland som första EU-land en e-legitimation som tillåts i svenska offentliga e-tjänster, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG
Nu är det verklighet. Nu har Estland som första EU-land en e-legitimation som tillåts i svenska offentliga e-tjänster, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG

Pressmeddelande -

Estland först ut när svenska e-tjänster nu tillåter inloggning med utländska e-legitimationer

Den 29 september 2018 trädde EU-förordning eIDAS i kraft. Från det datumet ska alla offentliga e-tjänster som kräver e-legitimation tillåta utländska e-legitimationer. Nu har Estland som första EU-land en e-legitimation som som kan användas i svenska offentliga e-tjänster.

eIDAS är nyckeln till EUs vision om ett gränsöverskridande Europa där människor lever, bor, studerar och startar företag över landsgränserna. Det sker redan idag men kommer att underlättas betydligt genom att det nu går att logga in och hantera ärenden digitalt hos våra myndigheter, även med en e-legitimation från ett annat land. 

- Det här är ett första steg från vision till verklighet, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning som ansvarar för den svenska ingången / eIDAS-noden i Sweden Connect. Nu går det att hitta Estlands e-legitimation under knappen "Foreign eID" som ska finnas på myndigheternas inloggningssidor. Och nu behöver det offentliga hänga med. Vi behöver öka takten och tänka "digitalt först", när vi utvecklar tjänster för att underlätta vår kontakt och samhällsservice, både lokalt och för personer och företag över landsgränserna, avslutar Anna Eriksson.

För offentlig sektor är det sedan 29 september 2018 obligatoriskt att ta emot utländska e-legitimationer i de offentliga e-tjänsterna. Det gäller både myndigheter, kommuner och landsting. Estlands e-legitimation är den första som godkänts för inloggning via den svenska ingången Sweden Connect. Fler utländska e-legitimationer står dock på tur att godkännas i Sweden Connect. Sverige deltar i arbetet men har ännu inte anmält någon svensk e-legitimation för  e-legitimering över landsgränsen.

Se exempel på inloggning via "Foreign eID" på myndigheteternas företagartjänst verksamt.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


DIGG- Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Myndigheten bildades den 1 september 2018 och har sitt säte i Sundsvall. Uppdraget är att stödja och samordna offentlig sektor inom den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och även ansvara för Sveriges förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur. Myndigheten ska också bistå regeringen med underlag inom digitaliseringen av det det offentliga samt följa och analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. 

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt 010 484 73 20

Relaterat innehåll

DIGG samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
Storgatan 37
851 02 Sundsvall
Sverige