Skip to main content

Nordiskt-baltiskt möte kring digitalisering hos DIGG

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 08:40 CET

Under torsdagen har DIGG:s generaldirektör bjudit in nordiska och baltiska kollegor för att diskutera digitalisering. De möts inom ramen för det Nordiska ministerrådet för att samtala kring gemensamma utmaningar och byta erfarenheter från de olika länderna.

- Det är otroligt roligt att de kommer hit till oss! Det är viktiga frågor och det är oerhört viktigt att vi jobbar tillsammans och inte bygger egna öar, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.

DIGG startade den 1 september 2018 och är satta att samordna digitaliseringen av offentlig förvaltning och att lära av andra är ett viktigt steg i den processen.

Kontakt

Sara Johansson, chef Samverkan och kommunikation 072-468 54 36
sara.johansson@digg.se

DIGG- Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under Infrastrukturdepartementet. Myndigheten bildades den 1 september 2018 och har sitt säte i Sundsvall. Uppdraget är att stödja och samordna offentlig sektor inom den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och även ansvara för Sveriges förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur. Myndigheten ska också bistå regeringen med underlag inom digitaliseringen av det det offentliga samt följa och analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.