Gå direkt till innehåll
Den 3-6 april anordnas Hack the Crisis Sweden, där vi kraftsamlar för att ta fram digitala lösningar och koncept och tillsammans släppa loss all tänkbar kraft för att bidra till att lösa krisen.
Den 3-6 april anordnas Hack the Crisis Sweden, där vi kraftsamlar för att ta fram digitala lösningar och koncept och tillsammans släppa loss all tänkbar kraft för att bidra till att lösa krisen.

Pressmeddelande -

Var med i den digitala kampen mot Coronakrisen

Vi står inför den största krisen i modern tid. Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder – nu är det upp till bevis. I dag har regeringen gett DIGG uppdraget som projektledare i Hack for Sweden. Initialt fokus ligger på de samhällsutmaningar vi står inför med rådande kris. Den 3-6 april anordnas Hack the Crisis Sweden, ett digitalt hackathon som genomförs online.

– Det är bra att vi har fått detta uppdrag, just i dessa tider är det tydligare än någonsin vilka nyttor digitaliseringen kan ge. Det är just det Hack the Crisis Sweden handlar om. Att hitta digitala lösningar och koncept som kan hjälpa oss i eller ur Coronakrisen och som kan implementeras snabbt i vårt samhälle, säger Anna Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för Digital förvaltning, DIGG.

Hack the Crisis genomförs just nu i flertalet länder där hela ekosystemet för innovation går samman för att hitta lösningar på Coronapandemin som drabbat världen. Initiativen skapar stort engagemang där människor går samman och bidrar med olika kompetenser i de landspecifika hackaton som arrangeras. Sverige står inte ensam i kampen och det kan inte DIGG göra heller.

–  Vi ser att alla kan hjälpa till. Vi behöver idéer, kod och analyser från medborgare, privat sektor, offentlig sektor och övriga engagerade aktörer som vill bidra i kampen mot Coronapandemin och dess effekter. Tiden är kritisk och därför agerar vi nu. Därför välkomnar vi också Openhack – Coding for Humanity som medarrangör samt AI INNOVATION of Sweden som viktig partner till Hack the Crisis Sweden, säger Anna Eriksson.

Vi söker dig som vill ställa upp med din kompetens, oavsett om du vill vara med som deltagare, mentor eller partner till Hack the Crisis Sweden – du behövs!

Vill du vara med och bidra? Gå in på hackthecrisis.se. Där finns all information om hur du anmäler dig och alla praktikaliteter.

Vänligen observera att för att vi ska klara av att arrangera Hack the Crisis på så kort tid har alla som arbetar runt uppdraget inte möjlighet till enskilda samtal eller mail. Vi kommer istället löpande uppdatera webbplatsen hackthecrisis.se med den senaste informationen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


DIGG- Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under Infrastrukturdepartementet. Myndigheten bildades den 1 september 2018 och har sitt säte i Sundsvall. Uppdraget är att stödja och samordna offentlig sektor inom den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och även ansvara för Sveriges förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur. Myndigheten ska också bistå regeringen med underlag inom digitaliseringen av det det offentliga samt följa och analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. 

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt 010 484 73 20

Relaterat innehåll

DIGG samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
Storgatan 37
851 02 Sundsvall
Sverige