Internetfonden utlyser 4 miljoner kronor för nytänkande utbildningsprojekt för digital delaktighet

Pressmeddelande -

Internetfonden utlyser 4 miljoner kronor för nytänkande utbildningsprojekt för digital delaktighet

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) utlyser från och med idag, via Internetfonden, ytterligare 4 miljoner kronor till innovativa metoder som ökar den digitala delaktigheten.

Internetfonden håller öppet från idag den 10 januari till och med 11 februari klockan 12.00 för de projektidéer som bidrar till nytänkande utbildningsinsatser för ökad digital delaktighet. Denna omgång är sista chansen att inom ramen för kampanjen Digidel 2013 ansöka om medel för ökad digital delaktighet. Fonden innehåller därför extra medel men kraven blir samtidigt högre på kvalitativa ansökningar och genuina nytänkande projektidéer som inte tidigare testats.  

- Vi ser gärna projekt som tidigare inte gjorts, till exempel projekt som genom utbildning och handledning ökar människors möjligheter att delta i arbetslivet eller dra nytta av omsorgen och ta ansvar för sin hälsa, säger Pernilla Rydmark, Internetfonden.

Tidigare har Internetfonden bidragit med 20 775 000 kronor till fokusområde digital delaktighet och projektens slutrapporter samlar värdefull kunskap om konkreta metoder för att öka kunskap om och användning av Internet. Projektdeltagarna deltar i kampanjen Digidel. Fokusområdet digital delaktighet är en del av Internetfondens utlysning, läs pressmeddelande för hela fondens utlysning här.

Både Internetfonden och kampanjen Digidel ger goda råd inför ansökningsförfarandet. 

Bakgrunden till kampanjen Digidel är digitaliseringen. Vi upplever ett skifte från en analog till en digital tid där allt fler ställer om för att möta förväntningar på digital närvaro. De som har kunskap och förmåga att använda Internet vinner en rad fördelar för ett enklare och smartare liv. Men 1,2 miljoner (Svenskarna och Internet 2012) saknar kunskap om Internet och för dessa personer riskerar digitaliseringen bli ett hinder istället för en ökad möjlighet att vara delaktig i samhället.


Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagsutbildning

Taggar

 • projekt
 • internetfonden
 • kampanj
 • internetutveckling
 • internet
 • digitala tjänster
 • stiftelsen för internetinfrastruktur
 • .se
 • digital delaktighet
 • digidel 2013
 • demokrati

Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med  insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet. 


Presskontakt

Christine Cars-Ingels

Christine Cars-Ingels

Presskontakt Kanslichef Digidel 2013 070-9727994