Pressmeddelande -

Trio bakom ny satsning

Med lång och gedigen erfarenhet av IT, förändringsledning och strategisk rådgivning inom olika branscher ska namnkunnig trio hjälpa företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Lanseringen av det nya bolaget Digital riktning sker i mitten av januari.

– Digitaliseringen ger organisationer möjlighet att effektivisera och öka mervärdet till kund genom nya sätt att arbeta, nyttja data och innovera. Vi har sett att organisationer har behov av hjälp för att upprätthålla sin relevans och konkurrenskraft. Därför gör vi nu den här gemensamma satsningen, säger Mariell Juhlin.

– Framgångsrik digitalisering är i grunden inte en teknikfråga utan handlar framförallt om ledarskap. Det gäller att tänka nytt samtidigt som man tar tillvara medarbetarnas kunskap och innovationskraft, säger Hanna Bisell.

– Lyckad digitalisering handlar inte om att göra samma sak som tidigare fast digitalt. Det handlar heller inte om att investera i dyra IT-lösningar. Kärnan i en lyckad digitaliseringen handlar om att verksamhetens utveckling synkroniseras och integreras i takt med teknikens möjligheter, säger Minna Haupt.

Trion har i sina tidigare roller haft ledande roller inom olika branscher men nu är det dags för nästa steg. Hanna Bisell kommer senast från en roll som kanslichef på Sveriges största fackförening Unionen där hon haft det totala ansvaret för deras modernisering och digitala transformation. Mariell Juhlin är veteran inom management konsulting och kanske mest känd för sina högkvalitativa utredningar med fokus på innovation och konsekvensanalyser. Minna Haupt kommer senast från IT branschen där hon varit ansvarig för att genomföra digitala transformationer under många år.

Läs mer på www.digitalriktning.se

Kontakt

Mariell Juhlin, mariell@digitalriktning.se, mobil: 070-366 90 29 

Hanna Bisell, hanna@digitalriktning.se, mobil: 070-536 07 89 

Minna Haupt, minna@digitalriktning.se, mobil: 070-787 61 77

Ämnen

  • Beteendevetenskap

Kategorier

  • it
  • innovation
  • strategi
  • digitalisering

Regioner

  • Stockholm

Digital riktning AB erbjuder rådgivning och konsultstöd till företag, myndigheter och organisationer med fokus på att navigera och dra fördel av digitaliseringens möjligheter och därmed förenlig verksamhet inom en rad olika branscher. Detta kan omfatta digital transformation genom inspiration, strategi och genomförande av förändring såväl kulturella som organisatoriska och tekniska.