Pressmeddelande -

Så mäter vi digitaliseringen - hur ligger Sverige till?

It-politikens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. I dag har teknikanalysföretaget Gartner överlämnat en rapport till Digitaliseringskommissionen och till Näringsdepartementet om hur vi ska kunna mäta digitaliseringen, och därmed avgöra hur vi egentligen lever upp till målet.

I rapporten finns en genomgång av de mätpunkter som redan finns i dag, allt från internationella rankningar till Kungliga bibliotekets statistik över andelen utlåning av e-böcker eller Post- och telestyrelsens uppgifter om hur många internetanvändare som utsatts för spam eller dataintrång. Där finns också förslag på nya mätpunkter där sådana kan behövas, som inom området it för global utveckling, där statistik i dag närmast helt saknas.

”Det här är en fantastisk startpunkt”, säger Digitaliseringskommissionens analytiker Janne Elvelid, ”och nu kan vi gå vidare och öppna för en dialog kring hur vi ska mäta digitaliseringen.”

Digitaliseringskommissionen kommer under våren aktivt ta in synpunkter från engagerade och kunniga på de olika sakområdena för att säkerställa att de föreslagna mätredskapen faktiskt fångar hur bra Sverige är på digitalisering.

Läs rapporten på http://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2013/01/Kartläggning-indikatorer-digitala-agendan-av-Gartner-1.0.pdf
Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • digitaliseringskommissionen
  • digitala agendan

Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter". Läs mer på www.digitaliseringskommissionen.se