Pressmeddelande -

DIK prisar uppsats om morden i Knutby: Expressen skapar häxor, skurkar och prinsessor

I samband med konferensen Communicare i Sundsvall 29-30 maj delar DIK Kommunikation ut sitt uppsatspris för 2006. Priset på 3 000 kronor tilldelas Helena Norman för hennes d-uppsats Knutby – ett fall för medierna, eller ett brott i tiden? (Södertörns högskola). Uppsatsen är en studie i hur Expressen valt att rapportera om morden i Knutby. Helena Norman kommer fram till att beskrivningen av församlingen och de centrala personerna visar på berättarstrukturella tendenser som dramatisering och fiktionalisering. Hon menar att Expressens rapportering har en tendens till uppluckring mellan fakta och fiktion liksom mellan underhållning och information. Juryn, som bestått av DIK Kommunikations styrelse, säger i sin motivering att uppsatsen håller en hög akademisk nivå: ”Helena Norman har på ett skickligt och givande sätt använt sig av diskursanalysmetoden, vilken är särskilt intressant med tanke på det valda ämnet. I uppsatsen framkommer tydligt den makt som ligger i språket i informationsförmedlingen, något som är viktigt att vara medveten om för alla som arbetar med kommunikation.” Presskontakt: Sara Andersson informatör DIK mobil 0733 66 24 10 Fakta om uppsatsen Titel: Knutby – ett fall för medierna, eller ett brott i tiden? Handledare: Göran Bolin, medieforskare Uppsatsen lades fram vid Södertörns högskola, vårterminen 2005 Läs mer på www.dik.se

Ämnen

  • Utbildning