Pressmeddelande -

Nu examineras framtidens museichefer

22 kvinnor och män från hela landet tar nu examen från ett unikt ledarskapsprogram för musei- och kulturmiljösektorn. Under drygt ett år har de tränat och studerat konsten att bli bra ledare utifrån de specifika förhållanden som kännetecknar sektorn. Vilja Våga Välja är ett ledarskapsprogram för anställda inom musei- och kulturmiljösektorn. Programmet har pågått sedan januari 2005 och nu tar den första kullen examen. Aldrig förr har något liknande genomförts inom musei- och kulturmiljösektorn. Lärarna och seminarieledarna på programmet har varit toppchefer, forskare och experter med olika bakgrunder och olika perspektiv, både inifrån branschen och utifrån. Ämnena som studerats vid de 13 utbildningstillfällena har varit kulturpolitik, grupputveckling, ekonomiprocesser, målstyrning, marknadsföring, interorganisatoriskt arbete, arbetsgivarrollen, konflikthantering och mycket annat. Programmet har initierats av DIK Museimannaförbundet och utformats med hjälp av en styrgrupp bestående av chefer inom området. Syftet har varit dels att få fler att våga, välja och vilja söka sig till högre ledande befattningar. Dels att överföra kompetens från nuvarande ledare inom sektorn till en ny generation chefer. De 22 examinanderna Samtliga som genomgått programmet har anställningar inom musei- och kulturmiljösektorn. Här är en lista över de personer som tar examen och som kanske blir morgondagens museichefer: Anna Björkman Byggnadsantikvarie, Dalarnas Museum Anna.Bjorkman@dalarnasmuseum.se Sten Bernhardsson Kultursekreterare, Fagersta kommun/Museer sten.bernhardsson@fagersta.se Charlotta Jönsson Antikvarie/utställningsproducent, Helsingborg, Dunkers Kulturhus charlotta.jonsson@helsingborg.se Kirse Junge-Stevnsborg Konstintendent, Helsingborg, Dunkers Kulturhus kirse.junge-stevnsborg@helsingborg.se Cecilia Wånge Avdelningschef, Natur och Kultur Helsingborg, Fredriksdal museer och trädgårdar cecilia.wange@helsingborg.se Charlotte Åkerman Avdelningschef, Helsingborgs museer, Kulturmagasinet charlotte.akerman@helsingborg.se Erik Wahlström Departementssekreterare, Kulturdepartementet erik.wahlstrom@educult.ministry.se Sebastian Goksör Systemadministratör, Kulturen i Lund sebastian.goksor@kulturen.com Åsa Marnell Enhetschef (publika enheten), Livrustkammaren asa.marnell@lsh.se Johan Gardelin Byggnadsantikvarie, Länsmuseet på Gotland johan.gardelin@lansmuseetgotland.se Hans Bergfast Försteantikvarie, Länsstyrelsen i Halland hans.bergfast@n.lst.se Karin Linder Intendent, Nationalmuseum klr@nationalmuseum.se Petra Nordin Carlsson Marknadsansvarig, Naturhistoriska Riksmuseet petra.nordin@nrm.se Olof Hermelin Bitr. Regionmuseichef/Landsantikvarie, Regionmuseet Kristianstad olof.hermelin@regionmuseet.m.se Henrik Gartz Byggnadsantikvarie, Restaurator henrikgartz@yahoo.se Lena Flodin Projektledare Internationellt, Riksantikvarieämbetet lena.flodin@raa.se Sara Claesson Informationschef, Stockholms stadsmuseum sara.claesson@stadsmuseum.stockholm.se Hans Öjmyr Avdelningschef, Stockholms stadsmuseum hans.ojmyr@stadsmuseum.stockholm.se Ann-Sofi Forsmark Antikvarie, Upplandsmuseet annsofi.forsmark@uppmus.se Marja Erikson Antikvarie, Upplandsmuseet marja.erikson@uppmus.se Jan Johansson Tf chef, Regionmuseum Västra Götaland jan.johansson@vgregion.se Gunilla Lagnesjö Chef, Studio Västsvensk Konservering gunilla.lagnesjo@vgregion.se Läs mer om ledarskapsprogrammet Vilja Våga Välja och dess upplägg på www.dik.se. Kontaktpersoner: Helena Nicklasson, projektledare för Vilja Våga Välja, mobil 0733-66 24 36, e-post helena.nicklasson@dik.se Kerstin Olsson, kurs- och processledare för Vilja Våga Välja, mobil 0706-60 35 65, e-post kerstin.olsson2@comhem.se DIK är ett fackförbund med 21 000 medlemmar. Vi är ett av de 25 förbund som tillsammans bildar SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation. DIK står för dokumentation, information, kommunikation och kultur, de gemensamma nämnarna för våra medlemmars yrkes- och kompetensområden.

Ämnen

  • Politik