Pressmeddelande -

Pressinbjudan: MIXA FÖR ATT MAXA

Företag som låter medarbetare med olika utbildning samarbeta kan räkna med ökad kreativitet och nytänkande. Det visar Mixa för att maxa, en unik etnografisk studie som Saco-förbunden DIK och Sveriges Ingenjörer står bakom. Idag inbjuder förbunden till seminarium om ett nytt sätt att öka kreativiteten i arbetslivet - genom att blanda kompetenser.

Seminariet tar avstamp i en unik etnografisk studie, Mixa för att maxa, som visar att företag som låter medarbetare med olika utbildning samarbeta kan räkna med ökad kreativitet och nytänkande. I studien ingår fyra företag som blandar medarbetare med olika utbildningar: en designbyrå, en konsertarrangör, en webbyrå och ett telekomföretag. Resultatet visar bland annat att så kallad kompetensblandning ger konkurrensfördelar om den genomförs medvetet och med utgångspunkt i klipskt definierade mål för verksamheten.

Kompetensblandning innebär att låta medarbetare gå utanför traditionella yrkesroller och tillsammans arbeta med utveckling av produkter eller tjänster. Ett exempel är arkeologen och civilingenjören som arbetade i projekt tillsammans på designbyrån och lät sina olika perspektiv brytas mot varandra. De studerade företagen har haft olika motiv bakom beslutet att jobba mixat, men samtliga företagsledningar delar uppfattningen att arbetssättet tillför företagen mervärden:

- Alla kan tänka, säger industridesignföretagets VD, och alla kan komma med idéer i uppstarten av ett projekt. Dåliga idéer gör det lättare att se alla möjligheter och snabbar på tankeprocessen.

I seminariet medverkar:

Ida Hult och Petra Bäckman, VD respektive researcher på Trendetnography AB som gjort studien.
Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie och chef för Kungliga Biblioteket, Maria Wingård-Börjesson, förhandlingschef på AkzoNobel, och Sacos ordförande Anna Ekström.

Moderator är Jan Holmgaard, filosof och litteraturforskare.

TID: 28 september 2009 kl 15-17
PLATS: Berns, Stockholm, Spegelsalen
MER INFORMATION: Linnéa Lilja, DIK, tel 0733-66 24 39.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning