Pressmeddelande -

PRESSTRÄFF Karlskrona - Vi trivs på våra jobb!

PRESSTRÄFF tisdag 4 april kl 15.00 Karlskrona Marinmuseums restaurang Vi trivs på våra jobb! Är akademiker som jobbar med kultur, humaniora, information och logopedi i Blekinge mer nöjda än andra? Vår undersökning visar tydligt att medlemmar i DIK – det SACO-förbund som organiserar dessa akademiker – är nöjda med sina jobb. Det gäller i Blekinge såväl som i andra län där vi undersökt hur det är med trivsel, löner och kompetensutveckling. På en punkt är man missnöjd. De allra flesta tycker att de har för låg lön i förhållande till sina arbetsuppgifter. Men bara en sak får våra medlemmar att bli riktigt kritiska. Då handlar det om arbetsförmedlingen. Möt oss, lokala företrädare, medlemmar och Martin Andrén från DIKs förbundsstyrelse, när vi berättar mer om vår undersökning. Samtidigt berättar vi om vår syn på kunskap och samhällsutveckling och om hur kunskap ska kunna tas tillvara på ett mera effektivt sätt. Vi är säkra på att relationen mellan utbildning och arbetsmarknad är avgörande. Hur kan vi dra större nytta av kunskap i vårt samhälle? Undersökningen i Blekinge är en del i dialogen med våra medlemmar kring kunskap och arbete. Hur kan vi medverka till förbättringar? Ännu har vi inga färdiga svar, men vi har många idéer. Varmt välkommen till! Anna Steen, ombudsman Tel 08 466 24 30 Mobil 0733 66 24 30 Linnéa Lilja, utredare Tel 08 466 24 39 Mobil 0733 66 24 39 DIK har knappt 700 medlemmar i Västerbottens län. Den 4 till 5 april reser vi runt och genomför en medlemsdialog i länet. Samtidigt besöker vi politiker, chefer och beslutsfattare. Läs mer på www.dik.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Blekinge

Relaterade event