Pressmeddelande -

"Vi hade rätt, så här får det inte gå till"

Konstitutionsutskottet konstaterar idag att regeringen forcerat fram ett beslut om att flytta Riksutställningar till Gotland. – Beslutsunderlaget var obefintligt, remissbehandlingen var obefintlig, någon ekonomisk konsekvensanalys gjordes inte. Konstitutionsutskottets yttrande visar att vår kritik var berättigad, säger Karin Åström Iko, ordförande för SACO-förbundet DIK som organiserar anställda vid Riksutställningar. DIK är starkt kritiskt till beslutet att omlokalisera Riksutställningar. Konsekvensen för landets kulturpolitik har inte analyserats. DIK menar att risken nu är stor att det nationella arbete som Riksutställningar utför försvåras när myndigheten i och med flytten förlorar personal och dräneras på kompetens. Att frågan om hur flytten ska finansieras ännu inte fått en lösning gör att oron förstärks. – Handläggningen har varit bedrövlig. Det kulturpolitiska perspektivet är som bortblåst, säger Karin Åström Iko. De fackliga föreningarna SACO-S och ST på Riksutställningar har samarbetat för att belysa ärendets undermåliga hantering och negativa konsekvenser. De välkomnar konstitutionsutskottets kritik, även om den inte förändrar mycket i sak. Ulrika Steen är utställningsproducent på Riksutställningar och medlem i DIK. Hon menar att beslutet borde ha föregåtts av en utredning och en remissrunda för att tydliggöra de svårigheter som en omlokalisering betyder inte bara för Riksutställningar utan framförallt för alla som berörs av vår verksamhet i Kultursverige. Även om hon inte tror att beslutet kommer att rivas upp är hon lättad över konstitutionsutskottets uttalande. – Vi hade rätt, så här får det inte gå till, säger hon. Pressmeddelandet finns även på www.dik.se. Kontaktpersoner: Karin Åström Iko Förbundsordförande DIK tel 0733-66 24 04 karin.astrom.iko@dik.se Bo Westas Utredare DIK tel 0733-66 24 05 bo.westas@dik.se DIK är fackförbundet för 21 000 akademiker inom områdena dokumentation, information och kultur. DIK är kontaktförbundet för SACO-S-föreningen som organiserar flertalet anställda på Riksutställningar.

Ämnen

  • Politik