Gå direkt till innehåll
Rekordmånga viltolyckor förra året

Pressmeddelande -

Rekordmånga viltolyckor förra året

Under 2023 inrapporterades 68 556 viltolyckor i Sverige. Det är den högsta siffran någonsin. Detta visar statistik från Nationella Viltolycksrådet som försäkringsbolaget Dina Försäkringar har analyserat.

Jämfört med 2022 ökade antalet viltolyckor på väg och järnväg förra året med 2 805 fall, vilket motsvarar en ökning med 4,3 procent. Totalt registrerades 68 556 olyckor med vilt, vilket överstiger det tidigare rekordet från 2021 med cirka 1 000 incidenter. I 13 av 21 län noterades ökningar, där Norrbottens län hade den mest markanta ökningen med 44,5 procent. Även Jämtlands (41,4 %) och Västerbottens län (26,0 %) upplevde betydande ökningar i antalet viltolyckor.

Älgolyckorna ökar
Rådjur är inblandade i sju av tio viltolyckor. Av de 68 556 rapporterade viltolyckorna utgjorde rådjur 49 481 fall. Näst vanligast är älg, som förra året passerade vildsvin i antal olyckor efter att ha ökat med 8,3 procent. Bland de mindre vanliga viltslagen, där en märkbar ökning nu noteras, kan nämnas utter med en ökning på 50 procent och örn med en ökning på 35,3 procent.

För att minska risken att drabbas av en viltolycka är det enligt Victor Öberg, expert på fordonsförsäkringar på Dina Försäkringar, viktigt att veta när och var risken att stöta på vilda djur är som störst.

– I gryningen och skymningen är det många djur som är aktiva, detta gäller exempelvis älg som är det viltslag vi ser åter ökar i olycksstatistiken. Särskilt uppmärksam ska man vara vid skogskanter och där viltstängsel börjar och slutar. När det är snörikt brukar djuren också ta sig fram på vägarna, så då gäller det att vara extra vaksam på rörelser längs med vägkanten. Annars gäller som alltid att anpassa hastigheten för att hinna reagera i tid, säger Victor Öberg, expert på fordonsförsäkringar på Dina Försäkringar.

Om en olycka med vilt ändå inträffar finns det några saker som är viktiga att tänka på. Bland annat har du vissa skyldigheter, påpekar Victor Öberg.

– Alla olyckor med större djur som hjortdjur, rådjur, älg, vildsvin, järv, lo, varg och björn måste anmälas till polisen, och det ska göras direkt. Räv, grävling, hare och mindre djur behöver däremot inte rapporteras in. För att underlätta eftersök av det skadade djuret ska du också markera ut åt vilket håll djuret försvann. Det finns speciella markeringsremsor att använda om jag tycker alla bör ha liggandes i bilen. Men har du ingen går det bra med något annat som är väl synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk.

Viltolyckor, per län

Län

Viltolyckor 2023

Viltolyckor 2022

Förändring (%)

Blekinge

1 722

1 776

-3,0

Dalarna

3 268

2 963

+10,3

Gotland

716

755

-5,2

Gävleborg

2 174

1 889

+15,1

Halland

2 131

2 137

-0,3

Jämtland

2 308

1 632

+41,4

Jönköping

3 520

3 437

+2,4

Kalmar

4 443

4 659

-4,6

Kronoberg

2 606

2 739

-4,9

Norrbotten

961

665

+44,5

Skåne

6 245

6 522

-4,2

Stockholm

5 224

5 358

-2,5

Södermanland

3 630

3 403

+6,7

Uppsala

3 266

3 601

-9,3

Värmland

3 950

3 809

+3,7

Västerbotten

1 250

992

+26,0

Västernorrland

1 411

1 249

+13,0

Västmanland

1 833

1 544

+18,7

Västra Götaland

10 554

10 445

+1,0

Örebro

2 913

2 735

+6,5

Östergötland

4 096

3 786

+8,2

Totalt

68 556

65 751

+4,3

Viltolyckor, per viltslag

Viltslag

Viltolyckor 2023

Viltolyckor 2022

Förändring (%)

Björn

14

24

-41,7

Dovhjort

5 750

5 411

+6,3

Järv

6

3

+100,0

Kronhjort

504

439

+14,8

Lo

49

57

-14,0

Mufflonfår

10

7

+42,9

Rådjur

49 481

47 659

+3,8

Utter

174

116

+50,0

Varg

20

17

+17,6

Vildsvin

5 852

5 866

-0,2

Älg

6 119

5 652

+8,3

Örn

115

85

+35,3

Övriga djur

462

415

+11,3

Totalt

68 556

65 751

+4,3

Dina Försäkringar tipsar – Så här kan du minska risken för viltolycka:

 • Håll hastigheten och håll uppsikt. På så sätt ökar möjligheten att du ska hinna se djuren längs vägen.
 • Var uppmärksam på din omgivning. Särskilt från skymning till gryning då djuren är mest aktiva och rör sig vid åkrar och sjöar.
 • Bromsa och håll dig på körbanan. Att väja för att undvika djuret är inte alltid det bästa, då en okontrollerad manöver kan leda till att du hamnar i mötande körbana eller i diket. Försök istället att förflytta bilen inom vägbanan.
 • Rätt bilsäkerhet och utrustning. Se alltid till att ha fullt fungerande bromsar och lysen. Rätt däck för säsongen med bra grepp och mönsterdjup minskar också risken för skada eftersom bromssträckan förkortas. Har du barn i bilen så använd som alltid en säker bilbarnstol eller liknande anpassad för barnet.
 • Planera färdvägen. Använd Viltolycksrådets hemsida där du kan få din färdväg utritad och se var viltolyckor inträffat tidigare.

Dina Försäkringar tipsar – Gör så här vid en olycka med ett vilt djur:

 • Stanna bilen på ett säkert sätt och sätt ut varningstriangeln. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
 • Ring polisen på 112 och anmäl olyckan. Du ska bland annat uppge olycksplatsen och viltslaget. Det går även att anmäla via SOS Alarms app ”112”. Fördelen med appen är att du har möjlighet att ge exakta koordinater för olycksplatsen, vilket underlättar för eftersöksjägare.
 • Ta hand om personer som eventuellt är skadade.
 • Märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller Viltolycksrådets remsa, som du kan skriva ut på Nationella Viltolycksrådets webbplats. Viltremsor går även att få gratis på bl.a. polisstationer och besiktningsstationer.
 • Anmälningsplikt till polisen gäller om du kör på björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
 • Anmäl till ditt försäkringsbolag om fordonet, du själv eller någon passagerare skadats vid kollisionen.

Källa: Nationella Viltolycksrådet, Dina Försäkringar

Ämnen


Vi är 6 försäkringsbolag runt om i Sverige som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vi finns från Lund i söder till Piteå i norr. Med anor sedan 1768 har vi på Dina Försäkringar erfarenhet av att försäkra det du bryr dig om och att hjälpa dig att göra vardagen tryggare.
Dina Försäkringar är landets femte största sakförsäkringsgivare. Läs mer på www.dina.se.

Kontakter

Tomas Roos

Tomas Roos

Presskontakt Chef Kommunikation och webb 08-518 037 79

Vi erbjuder privatpersoner, företagare och lantbrukare trygghet i vardagen genom anpassade försäkringslösningar.

Vi är 6 försäkringsbolag runt om i Sverige som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vi finns från Lund i söder till Piteå i norr. Med anor sedan 1768 har vi på Dina Försäkringar erfarenhet av att försäkra det du bryr dig om och att hjälpa dig att göra vardagen tryggare.
Dina Försäkringar är landets femte största sakförsäkringsgivare. Läs mer på www.dina.se.