Pressmeddelande -

Diös gör tre fastighetsaffärer i Gävle

Diös Fastigheter AB (publ) säljer i bolagsform fastigheten Hemlingby 61:1, till ett underliggande fastighetsvärde om 6,3 Mkr, med en direktavkastning om drygt 8 procent. Köpare är Norrfast AB som tillträder fastigheten per den  december 2010

Diös förvärvar i två affärer fastigheter på industriområdet Näringen i Gävle.
Förvärv av Näringen 16:6, med en area om 7 150 kvm, sker till ett underliggande fastighetsvärde om 34 Mkr. Säljare är CNF Avaström AB.
Förvärv av Näringen 13:11, med en area om 1 930 kvm, sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 10 Mkr. Säljare är Sören Thyr AB.
Båda förvärven görs med en direktavkastning om drygt 9 procent och tillträde sker per den 22 december 2010.

- Vi har en stor efterfrågan av den här typen av lokaler, säger Diös VD Christer Sundin.. De två förvärven kompletterar våra befintliga fastigheter på området med drygt 9 000 kvm och vi får nu en stark position på Näringens industriområde.

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

 

 

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 620 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 4,6 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Gävle

Kontakter

Diös Fastigheter

Presskontakt 0770 - 33 22 00