Pressmeddelande -

Diösaktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista

Diös Fastigheter AB noteras på Stockholmsbörsens O-lista från och med idag, den 22 maj. Intresset för teckning av aktier i Diös Fastigheter AB har varit stort både från allmänheten och från institutionella investerare. Den nyemission som avslutades den 12 maj blev väl övertecknat. Emissionskursen fastställdes till 31 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget totalt tillförs 258 Mkr i nytt kapital. Diös börsvärde, baserat på emissionskursen, uppgår till 877 Mkr. - Nu har vi nått ett av våra delmål, att bli ett börsnoterat företag, och därmed fått den kvalitetsstämpel som detta innebär. Vi har varit med om en otrolig resa som bjudit på många härliga och krävande utmaningar när vi har utvecklat Diös från ett nybildat fastighetsbolag för drygt ett år sedan till ett idag börsnoterat företag. Samtidigt som vi har påbörjat uppbyggnaden av en stark fastighetsportfölj har vi skapat en organisation som möter de krav som ställs på ett börsbolag. Det känns skönt att vi nu kan fokusera på våra affärsmöjligheter säger Diös VD Christer Sundin. Efter nyemissionen äger de tio största aktieägarna cirka 77 procent av kapitalet. Dessa är Humlegården (19%), LRF (16%), Brinova (13%), Catella (8%), Klövern (7%), Persson Invest (5%), Fabege (3%), Kommunals pensionsstiftelser (2%), Frösundaviksparken (2%) och LRF Försäkring (1%). Totalt tecknades cirka 56 procent av nyemissionen av allmänheten vilket motsvarar cirka 17 procent av det totala antalet aktier. Bolaget har efter emissionen cirka 2 100 aktieägare. För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25 Besök gärna vår hemsida: www.dios.se Fakta om Diös Diös Fastigheter AB är ett nybildat fastighetsbolag med inriktning på fastigheter norr om Dalälven. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 49 fastigheter med en total yta på cirka 264 000 kvadratmeter. Diös har förvaltningskontor i Borlänge, Falun, Gävle, Mora och Sundsvall. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Ämnen

  • Företagande

FAKTA OM DIÖS FASTIGHETER

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 11,8 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.Cap.

Kontakter

Diös Fastigheter

Presskontakt 0770 - 33 22 00