Pressmeddelande -

Stort intresse för aktier i Diös Fastigheter AB

§ Emissionskursen har fastställts till 31 kronor per aktie § Diösaktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 22 maj Intresset för teckning av aktier i Diös Fastigheter AB har varit stort både från allmänheten och från institutionella investerare. Erbjudandet blev väl övertecknat. Emissionskursen har, genom anbudsförfarande, fastställts till 31,00 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde om 877 Mkr för Diös. Erbjudandet omfattar högst 8 333 400 nyemitterade aktier, motsvarande 29,4 procent av aktierna och rösterna i Diös efter nyemissionen. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 258 Mkr. Av erbjudandet har 56 procent tilldelats allmänheten och 44 procent institutionella investerare. Antalet aktieägare kommer efter erbjudandets fullföljande att uppgå till cirka 2 100. – Det är glädjande att intresset för bolagets aktie har varit stort. Vi har haft ett stort antal investerarmöten utspridda över en stor del av Sverige och där känt av att det finns ett genuint intresse för bolaget och en stark tro på vår strategi, att äga fastigheter på expansiva centralorter norr om Dalälven, säger Diös VD Christer Sundin. – Med det kapital som nyemissionen har inbringat, tillsammans med det bemyndigande som årsstämman medgivit, har vi nu möjligheter att genomföra förvärv i storleksordningen två miljarder kronor. I samband med erbjudandet bistår Catella Corporate Finance som finansiell rådgivare, Swedbank Markets som finansiell rådgivare och emissionsinstitut samt Advokatfirman Glimstedt som juridisk rådgivare. Diösaktien beräknas komma att handlas på Stockholmsbörsens O-lista från och med den 22 maj 2006 under kortnamnet DIOS. För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Besök gärna vår hemsida: www.dios.se Fakta om Diös Diös Fastigheter AB är ett nybildat fastighetsbolag med inriktning på fastigheter norr om Dalälven. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med med god lönsamhet på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 49 fastigheter med en total yta på cirka 264 000 kvadratmeter. Diös har förvaltningskontor i Borlänge, Falun, Gävle, Mora och Sundsvall. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Diös Fastigheter

Presskontakt 0770 - 33 22 00