Pressmeddelande -

AF diskriminerade mannen som inte ville skaka hand med kvinnlig chef

Det var diskriminering när arbetsförmedlingen i Älmhult stängde av en man för att han avböjt att skaka hand med den kvinnliga chefen på ett företag. Det slår Stockholms tingsrätt fast i en dom idag, och dömer arbetsförmedlingen att betala 60 000 kronor i skadestånd till mannen.

DO stämde Arbetsförmedlingen (AF) för religiös diskriminering sedan en muslimsk man stängts av från aktivitetsstöd med hänvisning till hans religion. Mannen avböjde att skaka hand med en kvinnlig företagsrepresentant eftersom det strider mot hans religiösa övertygelse att män eller kvinnor vidrör personer av motsatt kön utanför familjen.

Enligt AF hade han, genom sitt uppträdande, därmed bidragit till att han inte fick en praktikplats på företaget.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att arbetsförmedlingen inte haft någon saklig grund för att återkalla anvisningen. Tingsrätten slår också fast att arbetsförmedlingen återkallt anvisningen på grund av den uteblivna handskakningen. Därmed har mannen blivit missgynnad och utsatts för religiös diskriminering.  

Diskrimineringsombudsman Katri Linna välkomnar tingsrättens fällande dom.

– Det är orimligt att beröva en person hans försörjning för att hans religion föreskriver ett visst sätt att hälsa. Sverige är ett mångkulturellt land och vi måste se att det finns flera olika sätt att visa varandra respekt på än att skaka hand.

– Det är viktigt att det allmänna motverkar diskriminering, det uppdraget står inskrivet i den svenska grundlagen. Domstolen ser också särskilt allvarligt på att diskrimineringen skett inom offentlig verksamhet, säger Katri Linna.

För ytterligare information kontakta DO:s processförande jurist Ulrika Dietersson, 08-120 20 796 eller DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

 Bakgrund

Mannen påbörjade en arbetsmarknadsutbildning till verkstadsoperatör i Älmhult i december 2005. I maj året därpå besökte han tillsammans med en representant från utbildningsföretaget Lernia AB ett företag för att diskutera en praktikplats. Vid besöket avböjde mannen att skaka hand med den kvinnliga vd:n och hälsade i stället genom att lägga handen mot sitt bröst.

Mannen fick ingen praktikplats på företaget. Enligt Arbetsförmedlingen berodde det på mannens vägran att ta den kvinnliga vd:n i hand. Därför beslutade man att återkalla anvisningen till det arbetsmarknadspolitiska programmet, vilket innebar att mannen förlorade sin försörjning.

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering.
Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever lika möjligheter.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Taggar

  • arbetsliv
  • etnisk diskriminering
  • islamofobi
  • jämställdhet
  • rasism
  • religiös diskriminering

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Presskontakt

Clas Lundstedt

Presskontakt Pressansvarig 08-120 20 708

Sonya Aho

Presskontakt Pressekreterare 08-120 20 759

Relaterat material