Pressmeddelande -

DO stämmer SAS för uppsägning av 25 personer över 60 år

Flygbolaget SAS säger upp kabinpersonal över 60 år. 25 personer av de som varslats har anmält sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen. DO stämmer nu SAS till Arbetsdomstolen för åldersdiskriminering och LAS-brott.

SAS och det lokala facket SCCA har under våren förhandlat om neddragning av personalstyrkan, mot bakgrund av flygbolagets ekonomiska situation. Resultatet är en turordningslista där flygvärdinnor och pursers över 60 år har sagts upp, anställda som har fullt inbetald tjänstepension.

Fackförbundet Unionen har meddelat att man inte kommer att vidta några åtgärder mot SAS.

25 personer av de som blivit uppsagda har anmält SAS till DO. Att kategoriskt utesluta arbetstagare enbart på grund av deras ålder strider mot lagens förbud mot åldersdiskriminering, menar diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– Flertalet av anmälarna har arbetat väldigt länge inom SAS. De har i princip ingen alternativ arbetsmarknad och att tvingas gå i pension innebär kraftigt minskade inkomster för dem.

Förbudet mot åldersdiskriminering infördes den 1 januari 2009 med den nya diskrimineringslag som då trädde i kraft.

– Eftersom det är ett så nytt förbud behöver vi få fler vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen, säger Katri Linna.

DO stämmer nu SAS till Arbetsdomstolen och kräver en diskrimineringsersättning på 400 000 kronor samt ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor för LAS-brott för var och en av de uppsagda. Vidare yrkar DO att AD ska ogiltigförklara uppsägningarna och den tillämpade turordningslistan.

För ytterligare information, kontakta DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

Läs DO:s stämningsansökan på 

http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/Stg_SAS.pdf

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • arbetsliv
  • åldersdiskriminering
  • kvinnor på arbetsmarknaden
  • diskriminering

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Kontakter

Clas Lundstedt

Presskontakt Pressansvarig 08-120 20 708

Sonya Aho

Presskontakt Pressekreterare 08-120 20 759