Pressmeddelande -

Gravid blev sjuk - förlorade jobbet

Den unga kvinnan blev uppsagd från sin visstidsanställning på ett värdshus i Sörmland när hon blev gravid. Nu har Diskrimineringsombudsmannen, DO, och värdshuset ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 50 000 kronor.

Kvinnan var tvungen att stanna hemma ett helgpass eftersom hon mådde dåligt på grund av graviditeten. Men när hon efter helgen talade med arbetsgivaren blev hon uppsagd.

Diskrimineringsombudsmannen har utrett anmälan och har gjort bedömningen att kvinnan utsatts för könsdiskriminering. Under utredningstiden har arbetsgivaren förnekat diskriminering.

DO har beslutat stämma arbetsgivaren i domstol. Men efter det har en förlikning ingåtts för att lösa tvisten. Den förlikningsöverenskommelse som DO och arbetsgivaren nu träffat innebär att kvinnan får 50 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

– Många kvinnor stöter på svårigheter i arbetslivet när de blir gravida eller ska vara föräldralediga, särskilt när det gäller att få eller att behålla ett jobb. Ofta är det unga kvinnor med osäkra anställningsförhållanden som blir av med jobbet och det får allvarliga konsekvenser för deras fortsatta yrkesliv, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

För ytterligare information, ring DO:s presstjänst på 08-120 20 710.

Läs mer om könsdiskrimineirng i arbetslivet på DO:s webb:

http://www.do.se/sv/Om-DO/Nyheter/Konsdiskriminering-och-graviditet/

http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/forlikning_domar_gravisa2010-04-21.pdf (pdf)

 

 

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • arbetsliv
  • gravida i arbetslivet
  • jämställdhet
  • kvinnor på arbetsmarknaden
  • könsdiskriminering

Regioner

  • Stockholm

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Kontakter

Clas Lundstedt

Presskontakt Pressansvarig 08-120 20 708

Sonya Aho

Presskontakt Pressekreterare 08-120 20 759