Pressmeddelande -

Hovrätten prövar diskrimineringsdom mot Grand Hotel i Norrköping

En romsk konferensdeltagare som upprepade gånger fick frågan om hon var gäst på hotellet blev diskriminerad. Det slog Norrköpings tingsrätt fast i en dom. Hotellet och DO har överklagat domen. På onsdag prövas fallet i Göta hovrätt.

Det var i december 2006 som den romska kvinnan deltog i en konferens på Grand Hotel i Norrköping. Vid flera tillfällen talade personalen om för henne att kaffet enbart var avsett för hotellgäster. Kvinnan var den enda av konferensdeltagarna som fick sin vistelse på hotellet ifrågasatt. Hotellpersonalen förklarade sitt agerande med att de tidigare haft problem med romer på hotellet.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämde hotellet för etnisk diskriminering och yrkade på 40 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Norrköpings tingsrätt konstaterade i sin dom i oktober 2009 att personalen genom sitt agerande kränkt kvinnan, att hon känt stort obehag på grund av kränkningen samt att särbehandlingen hade samband med hennes etniska tillhörighet. Tingsrätten dömde därför SSRS Grand Hotel Norrköping att betala 8 000 kronor i skadestånd för diskriminering till kvinnan.

Hotellet har överklagat domen till Göta hovrätt. Även DO har överklagat domen och yrkar att skadeståndet höjs.

Mer information om ärendet finns att hitta på DO:s hemsida: http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Hovratten-provar-diskrimineringsdom-mot-Grand-Hotel-i-Norrkoping/

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst 08-120 20 710.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Kontakter

Clas Lundstedt

Presskontakt Pressansvarig 08-120 20 708

Sonya Aho

Presskontakt Pressekreterare 08-120 20 759