Pressmeddelande -

Hovrättsdom i dag: romsk kvinna blev diskriminerad av hotell i Norrköping

En romsk konferensdeltagare som upprepade gånger fick frågan om hon var gäst på hotellet blev diskriminerad. Det slår Göta hovrätt fast i en dom idag. Hotellet ska betala 8 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Tingsrätten har tidigare dömt SSRS Grand Hotel Norrköping AB att betala 8 000 kronor till kvinnan för kränkningen hon utsatts för. Hotellet överklagade domen, men Göta hovrätt delar alltså tingsrättens bedömning.

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna välkomnar hovrättens dom.

– Allt fler romer får upprättelse i domstol efter att ha gjort en anmälan till DO. Det är en viktig signal till hela den romska gruppen att domstolarna så tydligt tar ställning för romernas rättigheter.

Det var i december 2006 som den romska kvinnan deltog i en konferens på Grand Hotel i Norrköping. Kvinnan var den enda av konferensdeltagarna som fick sin vistelse på hotellet ifrågasatt. Personalen påpekade upprepade gånger för henne att kaffet enbart var avsett för hotellets gäster. Hotellpersonalen har förklarat sitt agerande med att de tidigare haft problem med romer på hotellet.

Läs hovrättens dom här: http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/defavgdok_T%203065-09.pdf

För mer information, kontakta DO:s presstjänst 08-120 20 710

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • etnisk diskriminering
  • rasism
  • diskriminering av romer
  • roma

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Kontakter

Clas Lundstedt

Presskontakt Pressansvarig 08-120 20 708

Sonya Aho

Presskontakt Pressekreterare 08-120 20 759