Pressmeddelande -

Ikea betalar 60 000 till romska kvinnor som förföljdes av ordningsvakt

Fyra romska kvinnor blev punktmarkerade av en ordningsvakt när de besökte ett Ikeavaruhus i Göteborg. DO och Ikea har nu ingått en förlikning som ger kvinnorna 15 000 kronor var. Ikea åtar sig också att förebygga liknande händelser i framtiden.

Fyra romska kvinnor har anmält att de blev förföljda av en ordningsvakt när de besökte Ikeas varuhus i Hisings Kärra norr om Göteborg. De upptäckte relativt omgående att vakten följde efter dem och hela tiden höll koll på dem. Även andra kunder såg att vakten övervakade dem, vilket kvinnorna upplevde som en ytterligare kränkning.

DO har utrett kvinnornas anmälan och gör bedömningen att Ikea utsatt kvinnorna för diskriminering som har samband med deras etniska tillhörighet.

DO har fattat beslut att stämma Ikea i domstol, men har först erbjudit företaget att träffa en förlikning för att lösa tvisten.

DO och Ikea har nu träffat en överenskommelse som ger kvinnorna 15 000 kronor var. Ikea har inte ansett sig kunna ta ställning till om kvinnorna blivit diskriminerade vid sitt besök i varuhuset, men beklagar att de upplevt sig diskriminerade och åtar sig att vidta åtgärder för att förebygga liknande händelser i framtiden.

Genom förlikningen är tvisten löst.

– Romer diskrimineras ofta i vardagliga situationer, till exempel när de ska handla. Kvinnor som genom sin klädsel identifieras som romer drabbas särskilt ofta av trakasserier och kränkningar, säger Katri Linna.

För ytterligare information, ring DO:s presstjänst på 08-120 20 710.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • etnisk diskriminering
  • diskriminering av romer
  • romer

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Kontakter

Clas Lundstedt

Presskontakt Pressansvarig 08-120 20 708

Sonya Aho

Presskontakt Pressekreterare 08-120 20 759