Pressmeddelande -

Man med funktionshinder får åka Vasaloppet och får 30 000 i ersättning

Vasaloppsföreningen ändrar sig och låter en norsk skidåkare med funktionshinder ställa upp i Vasaloppet. Mannen får dessutom 30000 kronor i ersättning, enligt en förlikning som ingåtts mellan honom, Diskrimineringsombudsmannen, som företrätt honom, och Vasaloppsföreningen .

Mannen, som använder en sitski, har deltagit i både Öppet spår och flera andra långa internationella skidtävlingar. Men när han skulle åka Vasaloppet fick han nej. Han anmälde Vasaloppsföreningen till dåvarande Handikappombudsmannen, HO. Ärendet togs över av nya Diskrimineringsombudsmannen, DO, vid årsskiftet, som ansåg att mannen blev utsatt för diskriminering på grund av sitt funktionshinder.

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna välkomnar att Vasaloppet nu öppnas för skidåkare som använder sitski.

- Det ger duktiga idrottare med funktionshinder en möjlighet att delta på samma villkor som andra, med de hjälpmedel de behöver. Att åka sitski höjer inte brukarens prestation onormalt, utan jämställer henne eller honom med skidåkare utan funktionshinder. En sitski kan därför inte betraktas som ett otillåtet hjälpmedel.

- Idrottsrörelsen måste ta målsättningen om allas delaktighet på allvar och det här är ett steg i rätt riktning.

För ytterligare information ring processförare Laine Nou Strömgren, 08- 120 20 767 eller pressekreterare Eva Rosengren, 08- 120 20 712.

Ämnen

  • Fritid

Kategorier

  • handikappidrott
  • sitski
  • vasaloppet

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Presskontakt

Clas Lundstedt

Presskontakt Pressansvarig 08-120 20 708

Sonya Aho

Presskontakt Pressekreterare 08-120 20 759