Pressmeddelande -

Telenor betalar rekordbelopp till kvinna som förlorade jobbet när hon blev gravid

Den unga kvinnan var inhyrd som konsult hos Telenor men fick sluta efter att hon blivit gravid. Nu har DO och Telenor ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 200 000 kronor.

Genom ett bemanningsföretag påbörjade kvinnan ett uppdrag hos Telenor. Kvinnan har anmält till DO att uppdraget avbröts redan efter ett par veckor. Enligt anmälan berodde det på att hennes chef på Telenor upptäckt att hon var gravid. Kvinnan blev därefter också uppsagd av sin arbetsgivare som inte kunde hitta något annat arbete åt henne.

DO har utrett anmälan och gjort bedömningen att Telenor har utsatt kvinnan för direkt könsdiskriminering.

DO och Telenor har nu träffat en överenskommelse som ger kvinnan 200 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

– Det är glädjande att diskrimineringsskyddet numera omfattar även inhyrd personal, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

Många kvinnor stöter på svårigheter i arbetslivet när de blir gravida eller ska vara föräldralediga, särskilt när det gäller att få eller att behålla ett jobb, konstaterar Katri Linna.

– Ofta är det unga kvinnor med osäkra anställningsförhållanden som blir av med jobbet. De går därmed miste om värdefull yrkeserfarenhet och kompetensutveckling, vilket i sin tur kan få allvarliga följder för deras fortsatta yrkesliv.

Läs mer om gravidas situation i arbetslivet på DO:s webbplats: 

http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Telenor-betalar-rekordbelopp-till-kvinna-som-forlorade-jobbet-nar-hon-blev-gravid/

För ytterligare information, kontakta DO:s presstjänst, 08- 120 20 710.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • könsdiskriminering
  • kvinnor på arbetsmarknaden
  • jämställdhet
  • gravida i arbetslivet
  • arbetsliv

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Kontakter

Clas Lundstedt

Presskontakt Pressansvarig 08-120 20 708

Sonya Aho

Presskontakt Pressekreterare 08-120 20 759