Pressmeddelande -

Almedalsseminarium uppmanar till vegetarisk mat i offentlig verksamhet

Frågan om att skippa köttet på tallriken behandlas av allt fler kommuner som vill minska köttkonsumtionen. Riksdagsledamoten Helena Leander efterlyser satsningar på vegetarisk mat inom statliga verksamheter som fängelser, inom försvaret och i de statliga personalmatsalarna.

Frågan om köttfria dagar i offentlig verksamhet behandlades under ett seminarium arrangerat av Djurens Rätt, Svensk Mat- och Miljöinformation och kampanjen Köttfri måndag under Almedalsveckan.

Haninge, Östersund och Södertälje är tre kommuner som har satsat vegetariskt på matsedeln. De delade med sig av sina olika erfarenheter av hur de arbetat, och vilka positiva effekter och svårigheter de stött på. En svårighet kan vara motstånd från företag. Matgrossisten Servera har överklagat Sigtuna kommuns djurskyddskrav i upphandlingen. Men representanterna från de inbjudna kommunerna säger att detta inte avskräckt dem att jobba vidare, och de vill inte backa på djurskyddskraven.

- Målet i Sigtuna får oss snarare att vilja ta tre steg framåt. Vi ser det som en utmaning, säger Elin Waltersson, resultatenhetschef på kostenheten i Södertälje kommun.

Om alla svenskar valde helvegetariskt en dag i veckan skulle det rädda 20 miljoner djur och ge en utsläppsminskning på nästan 2 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Under seminariet fördes en diskussion om vilket ansvar offentlig verksamhet har för att minska belastningen på miljön och det lidande djur utsätts för under uppfödning, transport och slakt. Miljöpartiets riksdagsledamot Helena Leander berättade kort om att det finns mycket som kan göras inom verksamheter som staten ansvarar för, som försvar och kriminalvård. Hon uppmuntrade kommunerna att fortsätta sitt arbete och även kommunicera om de ser möjligheter för staten att stötta kommunernas arbete.

Seminariet var mycket välbesökt, med åhörare från bland annat Livsmedelsverket, Miljöstyrningsrådet och en diskussionssugen allmänhet.

Presskontakt:

Sanna Ekedahl
Verksamhetssamordnare, Svensk Mat- och Miljöinformation
070-574 59 77
ekedahl@smmi.se

Camilla Björkbom
Förbundsordförande, Djurens Rätt
070-483 57 98
camilla.bjorkbom@djurensratt.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • almedalen

Kontakter

Moa Richter Hagert

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press och kommunikation 070-649 20 41