Pressmeddelande -

Bamse i samarbete med cirkus som fått kritik för sin djurhållning

Bamse, som ges ut av förlaget Egmont, har inlett ett samarbete med Cirkus Scott. Cirkus Scott är en av få cirkusar som fortfarande turnerar med elefanter i Sverige, och har nyligen fått anmärkningar för sin djurhållning.

För djur på cirkus blir det många och ibland långa transporter för djuren i trånga utrymmen. I förslaget till ny djurskyddslag som kom 2011 föreslås att elefanter ska förbjudas i cirkusverksamhet eftersom deras behov av naturligt beteende inte kan tillgodoses vid cirkushållning.

Utredningen bakom förslaget till ny djurskyddslag har en mycket kritisk grundinställning till djur på cirkus: ”Att hålla och förevisa djur vid cirkus innebär stress för djuren och begränsade möjligheter till att tillgodose djurens behov av naturligt beteende på grund av de begränsade ytor som djuren hålls på”.

Cirkus Scott turnerar i år med tre elefanter. Vid inspektionen som Länsstyrelsen i Kronobergs län gjorde konstaterades att särskilt en av elefanterna visade upp ett onaturligt, stereotypt beteende, genom att stå och gunga under större delen av inbesiktningen.

- Vi känner Bamse som världens snällaste björn, han hjälper vänner som ovänner. I tidigare seriestrippar har Bamse hjälpt djur att fly från cirkusar vilket gör det svårt att förstå varför Egmont förlag som ger ut Bamse kan stödja Cirkus Scott. Cirkus är kul, men inte för djuren, säger Toni Wincent från Djurens Rätt, som varit i kontakt med förlaget för att informera om problemen med djur på cirkus.

Kontakt:

Camilla Björkbom
Förbundsordförande
070-483 57 98

Ämnen

  • Djur

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.

Kontakter

Moa Richter Hagert

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press och kommunikation 070-649 20 41