Pressmeddelande -

Demoskopundersökning: Fyra av tio kan tänka sig äta vegetariskt av hänsyn till djuren

Intresset för vegansk och vegetarisk mat ökar i Sverige. Störst är intresset bland unga och bland kvinnor. Under 2009 genomförde Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt en undersökning gällande vegetarisk mat bland allmänheten.

Idag finns mer än 150 000 veganer i Sverige. Antalet vegetarianer är ungefär det dubbla. Den undersökning som Djurens Rätt genomfört visar att fyra av tio ser "hänsyn till djuren" som ett starkt argument för att välja vegetarisk mat.

- Den genomförda undersökningen tyder på att det vegetariska utbudet här i Sverige ännu upplevs som litet och dyrt. Många skulle överväga vegetarisk mat om de skulle få insikt om att sådan mat är hälsosam och bra för miljön, säger Alexandra Leijonhufvud, förbundsordförande på Djurens Rätt.

- Studien indikerar också att vegetarianism och veganism inte är ett stadsfenomen. Den visar istället att störst andel vegetarianer och veganer finns bland dem som är bosatta utanför stadsområdena.

I stor utsträckning är det unga människor som valt vego. Sett över hela landet säger sig hela 15 procent av 15-24-åringarna vara vegetarianer eller veganer. Fler män än kvinnor är veganer (3 respektive 1 procent), men fler kvinnor än män är samtidigt vegetarianer (6 procent kvinnor, 3 procent män).

De som inte var vegetarianer eller veganer fick också frågan om vilka av en rad olika skäl som de trodde skulle kunna påverka dem att i större utsträckning äta vegetarisk mat i framtiden. Att vegetarisk mat skulle bli billigare såg 15 procent som ett mycket starkt argument och 30 procent som ett ganska starkt argument.  Att vegetarisk mat skulle anses ha lägre miljöpåverkan än annan mat tyckte 9 procent var ett mycket starkt argument och 35 procent  ett ganska starkt argument.

Undersökningen genomfördes 2009 och omfattade telefonintervjuer  med totalt 1015 personer  från 15 år och uppåt. Djurens Rätt avser att återkommande upprepa enkäten, för att kunna följa utvecklingen under längre tid.

- Undersökningen är en del av det långsiktiga arbete för att ta fram effektiva strategier som Djurens Rätt har satsat på under senare tid, säger Alexandra Leijonhufvud.

Presskontakt

Lise-Lott Alsenius
070-649 20 41

Ämnen

  • Djur

Kontakter

Moa Richter Hagert

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press och kommunikation 070-649 20 41