Pressmeddelande -

"- Det största problemet är att djur ses som ägodelar" - Seminarium i Almedalen om länken mellan våld mot djur och våld i nära relationer

I USA kallas det för "The Link". Det handlar om sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer och hur länken däremellan ser ut. Företrädare för Djurens Rätt, Kvinnojourerna, Tryggare Sverige samt länsveterinärerna möttes idag i Almedalen för att diskutera djur som brottsoffer.

Diskussionen kretsade mycket kring hur problematiken ser ut, och vilka svårigheter och lösningar som finns när det gäller brottsutsatta djurs situation.

- Det viktigaste är att få till samverkan mellan olika instanser och myndigheter, säger Agneta Karlsson Norström, länsveterinär på Gotland.

- Det är ett jätteproblem att män som misshandlar använder djuren som utpressning för att förmå våldsutsatta kvinnor att återvända hem när de flytt till en kvinnojour, sa Angela Beausang, ordförande för Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer.

- Det största problemet är att djur ses som ägodelar, som saker. Det behövs en djurbalk för att förbättra djurens juridiska status, säger Eva Diesen, jurist och ledamot i Djurens Rätts förbundsstyrelse.

Presskontakt:

Camilla Björkbom
Förbundsordförande, Djurens Rätt
070-483 57 98
camilla.bjorkbom@djurensratt.se

Eva Diesen
Jurist och ledamot i Djurens Rätts förbundsstyrelse
073-140 27 08
eva.freja.diesen@djurensratt.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • almedalen

Kontakter

Moa Richter Hagert

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press och kommunikation 070-649 20 41